Du må nå ha timeavtale for å besøke kommuneombudet. Benytt telefon eller e-post for å komme i kontakt.

Kommuneombudet er et ombud for alle innbyggerne i Drammen kommune. Ombudet kan svare på henvendelser som gjelder alle tjenestene til kommunen.

Dette betyr at du kan henvende deg til ombudet med spørsmål om for eksempel plan- og bygg, helse- og omsorg, barnevern, barnehage, skole og sosialtjenesten.

Kommuneombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse.

Hvordan få hjelp?

Du kan kontakte kommuneombudet på telefon, e-post eller ved personlig oppmøte. Du kan møte uten avtale, men vær da oppmerksom på at kommuneombudet ikke nødvendigvis er tilgjengelig der og da.

Bruk e-post til å gi kontaktinformasjon og skriv kort om hva du ønsker å snakke om. Kommuneombudet kontakter deg for nærmere avtale.

Fullmaktskjema

Du må fylle ut et fullmaktsskjema før du møter kommuneombudet. Dette gir ombudet fullmakt til å innhente opplysninger om din sak. Fyll ut skjemaet, skriv under og ta det med til første samtale.

Dette kan ombudet hjelpe deg med

Kommuneombudet har følgende oppgaver:

 • Kommuneombudet skal gi informasjon, råd og veiledning om kommunal saksbehandling og klageordninger
 • Bistå med formulering og fremsetting av eventuelle klager
  Informere om offentlige tilbud til kommunens innbyggere
 • Kommuneombudet kan på eget initiativ ta opp både faglige og administrative saker
 • Kommuneombudet kan påpeke feil, dårlig service eller mangel ved saksbehandlingen
 • Kommuneombudets uttalelser er rådgivende
 • Kommuneombudet skal samarbeide med, og henvise til, andre ombud der det gir det beste tilbudet til innbyggeren
 • Kommuneombudet avgir årlig rapport til kommunen

Kommuneombudet gir råd og veiledning om dine rettigheter og om hvordan du kan nå frem med dine krav.

Ombudet kan også hjelpe deg med å finne rett instans om du er usikker på hvor du skal henvende deg, eller bistå med å formulere og fremsette en eventuell klage. Også pårørende til brukere av kommunale tjenester kan kontakte kommuneombudet.

Ombudet jobber for å:

 • Ivareta innbyggernes rettigheter overfor tjenestene og forvaltningen
 • Bidra til å styrke og sikre kvaliteten på tjenestene

Taushetsplikt

Kommuneombudet har taushetsplikt i samsvar med offentlighetslovens og forvaltningslovens bestemmer, og i samsvar med eventuelle særlovers bestemmelser.

Tjenesten er gratis

Du får gratis hjelp hos kommuneombudet

Anonymitet

Du kan henvende deg anonymt til kommuneombudet

Rådgivende

Kommuneombudet gir råd om hva som kan gjøres – du bestemmer selv om du vil gå videre med din sak.

Åpningstider

Mandag til fredag kl. 09.00-15.00

Telefon

Telefon 32 04 00 00
Mobil 948 57 054

E-post

kommunepost@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Doktor Hansteinsgate 9
3044 Drammen

POSTADRESSE

Postboks 7500
3008 Drammen

Line Skrenes Jakobsen 300.jpg

BILDE: Kommuneombud Line Skrenes Jakobsen