Kommuneombud

Drammen kommune har for tiden ikke et kommuneombud.

Personen som var kommuneombud i Drammen, har sluttet, og det er foreløpig ikke ansatt en ny person i stillingen. I løpet av 2022 skal prosessen for rekruttering av nytt ombud avklares.

Kommuneombudet er et ombud for alle innbyggerne i kommunen. Ombudets oppgave er å svare på henvendelser som gjelder alle tjenestene i kommunen. Som for eksempel plan- og bygg, helse- og omsorg, barnevern, barnehage, skole og sosialtjenesten.

Kommuneombudet har gitt råd og veiledning om rettigheter og om hvordan innbyggere kan nå frem med sine krav. Ombudet har også hjulpet med å finne rett instans.

Pårørende til brukere av kommunale tjenester har også hatt kontakt med kommuneombudet.

Kommuneombudet har vært organisert som en egen enhet, og har utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse.

Ombudet har jobbet for å:

  • Ivareta innbyggernes rettigheter overfor tjenestene og forvaltningen
  • Bidra til å styrke og sikre kvaliteten på tjenestene

Kommuneombudet har taushetsplikt i samsvar med offentlighetslovens og forvaltningslovens bestemmelser, og i samsvar med eventuelle særlovers bestemmelser.

Tjenesten har vært gratis og det har gått an å henvende seg anonymt til kommuneombudet. Ombudet har vært en rådgivende tjeneste.

Telefon

Telefon 32 04 00 00

E-post

kommunepost@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Postadresse:

Postboks 7500
3008 Drammen