Søkbare tilskuddsordninger

Tilskudd kunst og allmennkultur

Vi minner også om at søknader på 100 000 og over, og søknader med totalbudsjett over 1 million, må påregnes ekstra behandlingstid da disse søknadene skal behandles politisk i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Prosjekter, produksjoner og diverse tiltak:

Festival og arrangement:

Driftstilskudd for kulturlivet, frivillige lag og foreninger:

Tilskudd helse og sosiale formål

For spørsmål og ytterligere informasjon rundt tilskuddsordninger for helse, sosial og omsorg kan du ta kontakt med Arrangement og frivillighet.

Tilskudd idrett og friluftsliv

For spørsmål og ytterligere informasjon rundt tilskuddsordninger for idrett og friluftsliv kan du ta kontakt med Ole-Petter Askim Vatne

Tilskudd næring

For spørsmål og ytterligere informasjon rundt tilskuddsordninger for næring kan du ta kontakt med Berit Bakkane.

Tilskudd studenter

For spørsmål og ytterligere informasjon rundt tilskuddsordninger for studenter kan du ta kontakt med Eva Johnston på e-post: Eva.Christin.Heyerdahl.Johnston@drammen.kommune.no 

Regionale og nasjonale tilskudd

Utlysning IMDI-midler

Søknadsfrist: 18. februar 2024.

For mer informasjon ta kontakt med safia.hussein.ali.grand@drammen.kommune.no som er kontaktpersonen for ordningen.

Utlysning BUFDIR-midler

Søknadsfrist: Søknadsfrist for 2024 var 3. november 2023  for frivillige organisasjoner og 27. oktober 2023 for kommunale søknader.

For mer informasjon ta kontakt med safia.hussein.ali.grand@drammen.kommune.no som er kontaktpersonen for ordningen.

Tilskuddsportalen

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger. Både regionalt, nasjonale og noen nordiske.