Søkbare tilskuddsordninger

Tilskudd kunst og allmennkultur

Vi minner også om at søknader på 100 000 og over, og søknader med totalbudsjett over 1 million, må påregnes ekstra behandlingstid da disse søknadene skal behandles politisk i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Prosjekter, produksjoner og diverse tiltak:

Festival og arrangement:

Driftstilskudd for kulturlivet, frivillige lag og foreninger:

Tilskudd næring

For spørsmål og ytterligere informasjon rundt tilskuddsordninger for næring kan du ta kontakt med Berit Bakkane.

Tilskudd helse og sosiale formål

For spørsmål og ytterligere informasjon rundt tilskuddsordninger for helse, sosial og omsorg kan du ta kontakt med Deling Yang.

Tilskudd idrett og friluftsliv

For spørsmål og ytterligere informasjon rundt tilskuddsordninger for idrett og friluftsliv kan du ta kontakt med Ole-Petter Askim Vatne

Regionale og nasjonale tilskudd

Utlysning IMDI-midler

Søknadsfrist er 25. februar 2023.

Utlysning BUFDIR-midler

Søknadsfrist: 18. november 2022 frivillige organisasjoner, 13. november 2022 kommunale søknader.

For mer informasjon ta kontakt med marie.josee.boily@drammen.kommune.no som er kontaktpersonen for ordningen.

Tilskuddsportalen

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger. Både regionalt, nasjonale og noen nordiske.