Incentivordning for bostedsregistrering av studenter i Drammen kommune

Drammen kommune ønsker at studenter melder flytting til kommunen. For å bidra til dette vedtok kommunestyret i juni en incentivordning.

Søknadsperioden åpner fra midten av august hvert år.

Søknadsfrist: Kommunen må motta søknad innen 15. oktober.

Ønsker du å søke på ordningen, er det personlig oppmøte på innbyggertorget i Drammen rådhus, Engene 1, 3015 Drammen.

Send e-post til Eva.Christin.Heyerdahl.Johnston@drammen.kommune.no og avtal tid.

Det er ikke mulig å levere dokumentasjon på vegne av andre.

Hvem kan søke?

Fulltidsstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Drammen, som har fullført minst ett studieår og som kan dokumentere flyttemelding fra Skatteetaten datert 2023 med bostedsadresse i Drammen kommune. 

Hva kan det søkes om?

Engangs bostedsregistreringstilskudd på 7000 kroner.

Søknaden må inneholde:

  • Fullt navn
  • Personnummer (11 siffer)
  • Folkeregistrert adresse i Drammen
  • Studieretning
  • Kontonummer
  • En kort beskrivelse som sier litt om deg selv (ca ½ - 1 side)

Vedlegg:

  • Dokumentasjon på at du er fulltidsstudent. Dette finner du på Samordna opptak.
  • Dokumentasjon på betalt semesteravgift til USN. På Studentweb under «betaling» finner du fakturaen for semesteravgift og dokumentasjon på at du har betalt.
  • Dokumentasjon på at du har fullført minst ett studieår ved USN campus Drammen. Dette finner du på Studentweb.
  • Dokumentasjon på folkeregistrert adresse i Drammen gjennom flyttemelding fra skatteetaten datert i 2023. Ordningen har ingen tilbakevirkende kraft og gjelder derfor kun for flytting i 2023.