Utviklingsstipend

Drammen kommune har hvert år siden 1993 delt ut minimum to utviklingsstipend til minst én jente og én gutt. Tildelingene er på inntil kr. 20.000,- pr. stipend.

Utviklingsttipendene deles ut etter følgende kriterier:

  • Utviklingsstipendiet gis til talenter i alderen 15 til 20 år.
  • Betingelsene for tildeling av stipendiet er at utøveren tilhører eliten i sin idrettsdisiplin, samt at utøveren skal representere en Drammensklubb / lag / forening.
  • Utøveren skal primært være bosatt i Drammen, men unntak kan gis. Studenter som midlertidig er bosatt andre steder er fullverdige kandidater.
  • Stipendiet utdeles for ett år. Tidligere stipendiater er fullverdige kandidater ved nytt tildelings år.

Drammen Idrettsråd avgjør hvem som skal motta stipendiet på bakgrunn av innkomne søknader fra byens klubber / lag / foreninger.

Drammen Idrettsråd og Drammen kommune har ansvaret for at klubber / lag / foreninger gjøres kjent med stipendordningen – samt betingelsene for denne.