Husleiestøtte til lokaler hos Drammen Scener

Søknadsfrist for høsten er 1. september - søknader blir ikke behandlet før denne fristen

Drammen kommune har inngått en kompensasjonsordning for leie av Drammen Teater og Union Scene hvor lag og foreninger med kulturformål og kulturaktører kan søke på en grunnstøtte til husleie av Drammen Sceners lokaler. Grunnstøtten justeres etter antall søkere. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer.

 • Søknadsfrist våren 1. september 2024
 • Ta kontakt med Arrangement og frivillighet for evt spørsmål.
 • Send søknad merked "Søknad leiestøtte Drammen Scener Høst 2024" til kommunepost@drammen.kommune.no

Fremgangsmåte:

 1. Send inn søknad med budsjett/regnskap, konsept for arrangement og markedsføringsplan.
 2. Spesifiser hvilken tidsperiode du ønsker å arrangere.
 3. Sjekk vedlagte prislister fra Drammen Scener for kostnader til arrangement. Ordningen gir KUN en grunnstøtte og fordeles på antall søkere.
 4. Vent på svar på søknad fra Drammen kommune.
 5. Ved positivt svar - ta kontakt med Drammen Scener AS for booking og videre avtaler. 

Prislister - se Drammen Scener sine nettsider

Tilskuddet skal sikre at det lokale kulturlivet får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger, utstillinger, aktiviteter for et stort publikum. Arrangementet må være åpne for alle. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen.

Det kan gis subsidiert leie til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement og aktiviteter som er åpne for alle. Målgruppen barn og unge skal prioriteres.

Målgruppe/hvem kan søke:

 • Alle lag og foreninger og kulturaktører med åpne arrangement kan søke.
 • Arrangører kan være frivillige lag, foreninger eller profesjonelle aktører med et kunstnerisk/kulturelt formål.

Søknadsfrist og kunngjøring

Søknadsfrist er 2 ganger pr.år, og kunngjøres på Drammen kommunes nettside. Ufullstendige søknader vurderes ikke.

Søknaden skal inneholde

 • Budsjett som viser utgifter og inntekter
 • Beskrivelse av prosjektet/arrangementet
 • Ved annonsering skal det opplyses at arrangementet er støttet av Drammen kommune

Økonomisk ramme

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettramme. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Klageadgang

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Kostnader ved leie hos Drammen Scener AS

Grunnstøtte kan gis til leie (pr. dag). Støtten er KUN til husleiekostnader og ikke til lyd, lys, teknikk, ansatt ressurser og annet. Se egne prislister fra Drammen Scener AS.

Drammens Teater

 • Hovedscenen - Grunnstøtte kan gis opp til kr 30.000
 • Studioscene - Grunnstøtte kan gis opp til kr 10.000

Union Scener

 • Hovedscenen - Grunnstøtte kan gis opp til kr 25.000 (man-tors)
  Hovedscenen - Grunnstøtte kan gis opp til kr 30.000 (helg)
 • Klubbscenen - Grunnstøtte opp til kr 10.000 (man-tors)
  Klubbscenen - Grunnstøtte opp til kr 12.000 (helg)