Subsidiert leie av lokaler i kommunens kulturhus

Tilskuddet skal sikre at det lokale kulturlivet får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger, utstillinger, aktiviteter for et stort publikum. Arrangementet må være åpne for alle. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen.

  • Ordningen har løpende søknadsfrist.
  • Ta kontakt med Arrangement og frivillighet for mer informasjon.

Det kan gis subsidiert leie til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement og aktiviteter som er åpne for alle. Målgruppen barn og unge skal prioriteres.

Det kan gis subsidiert leie til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement og aktiviteter som er åpne for alle. Arrangører kan være frivillige lag, foreninger og profesjonelle aktører med et kunstnerisk/kulturelt formål.

  • Søknad skrives på eget søknadsskjema og blir behandlet administrativt i forbindelse med leie og booking av kommunens lokaler.
  • Mottaker av støtten blir ansvarlig på samme måte som andre leietakere og er økonomisk ansvarlig ved mislighold av leide lokaler.

Målgruppe/hvem kan søke:

  • Arrangører kan være frivillige lag, foreninger og profesjonelle aktører med et kunstnerisk/kulturelt formål.
  • Alle lag og foreninger og kulturaktører med åpne arrangement kan søke.
  • Arrangører kan være frivillige lag, foreninger eller profesjonelle aktører med et kunstnerisk/kulturelt formål.

Kommunens kulturhus og lokaler som er inkludert i ordningen:

Generell informasjon for mottakere av subsidiert støtte til leie:

  • Alle som får innvilget søknadene sine blir bedt om at markedsføringsmateriell skal inkludere kommunens logo og merkes: Støttet av Drammen kommune.
  • I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.
  • Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

For mer informasjon ta kontakt med saksbehandler.