Mjøndalen samfunnshus

Hva inneholder huset?

 • Storesal inntil 370 personer, kr 790 pr. time
 • Lillesal inntil 90 personer, kr 395 pr. time
 • Bruk av kjøkken pr. gang, kr 515
 • Heldagsarrangement (kommersielt) kr 20 130
 • Heldagsarrangement (Storesal, Lillesal og kjøkken) kr 16 460
 • Heldagsarrangement (Storesal og kjøkken) kr 11 180
 • Heldagsarrangement (Lillesal og kjøkken) kr 5590
 • Langtidsleie (minimum 1 uke, pris per dag) kr 3355
 • Seremoni til alternative trossamfunn, maks 2 timer (begravelse, dåp og bryllup)
 • På manglende opprydding utover signert kontrakt og hvor det er behov for ekstra renhold påbeløper et ekstra gebyr på kr 3 630

Renhold av gulv og toalett er inkludert i leieprisen.

Utstyr

 • Stort kinolerret i Storesalen og lite lerret i Lillesalen
 • Flipp-over
 • Taleanlegg til kurs, konferanser og lignende. Det finnes ikke musikkanlegg på huset.
 • 20 sceneelementer à 2 x 1 meter, tilsvarende 40m2.
 • Servise til ca. 300 personer

Nøkkelinformasjon

Konserter, markeder, forsamlingslokale

Åpningstider

For avtale om utleie:
Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Telefon

95 73 06 98

Besøksadresse

Nedre Tverrgate 1
3050 Mjøndalen