Folkets hus i Krokstadelva

Hva inneholder Folkets hus?

 • Storesal inntil 150 personer, kr 530 pr. time*
 • Lillesal inntil 35 personer, kr 220 pr. time*
 • Bruk av kjøkken pr. gang, kr 470*
 • Galleri
 • Heldagsarrangement (kommersielt) kr 12 755 *
 • Heldagsarrangement (Storesal, Lillesal og kjøkken) kr 7 985*
 • Heldagsarrangement (Storesal og kjøkken) kr 5 290
 • Heldagsarrangement (Lillesal og kjøkken) kr 1 555
 • Seremoni til alternative trossamfunn, maks 2 timer (begravelse, dåp og bryllup)
 • På manglende opprydding utover signert kontrakt og hvor det er behov for ekstra renhold påbeløper et ekstra gebyr på kr 3 440

* Renhold av gulv og toalett er inkludert i leieprisen.
* Frivillige organisasjoner får halv pris på leie.

Utstyr

 • Stort og lite lerret
 • Flipp-over
 • Scene
 • Servise til ca. 200 personer

Nøkkelinformasjon

Konserter, lag og foreninger, forsamlingslokale

Åpningstider

For avtale av utleie:
Mandag-fredag kl. 8.00-15.00

Telefon

95 73 06 98

Besøksadresse

A.J. Horgensvei 25
3055 Krokstadelva