Aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Vilkår

  1. Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Ca. 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte aktivitetstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den yngste gruppen.
  2. For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.
  3. Inntil 12 % av potten kan benyttes til Aktive lokalsamfunn
  4. Inntil 10 % blir fordelt som støtte til Paraidrett basert på innrapporterte aktivitetstall i Samordnet rapportering.

Søknadsfrist

Se Drammen idrettsråd sin nettside for mer informasjon om ordningen og søknadsfrist: Lokale aktivitetsmidler