Aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Søk aktivitetsmidler hos Drammen Idrettsråd

Hvem kan søke?

Idrettslag for barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år)

Kriterier og vilkår

  • Alle registrerte idrettslag i Drammen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6–12 år eller 13–19 år får automatisk tildelt midler. Ca. 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye per medlem som den yngste gruppen.
  • Inntil 10 % blir gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med Norges idrettsforbunds anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.
  • Inntil 5 % av potten benyttes til stimuleringstiltak for å bedre likestilling eller for å få med flere jenter i idrettslagenes aktiviteter. Noe av potten brukes overfor klubber som starter opp likestillingstiltak i løpet av året.
  • Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede og IPU-grupper).
  • 5–10 % av potten brukes til å stimulere lag som gjennomfører konkrete tiltak for å rekruttere og aktivisere nye flerkulturelle medlemmer under 20 år. Alle idrettslag i byen som kan dokumentere slike tiltak, også de som deltar i arbeidet med inkludering i idrettslag, kan tildeles støtte fra denne delpotten.
  • Inntil 5 % av potten kan utbetales til eksisterende og planlagte ungdomstiltak eller prosjekter i klubbene eller undergrupper. Konkrete planer og et enkelt budsjett sendes til Drammen Idrettsråd innen oppgitt dato.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. september hvert år.