Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne.

Søk tilskudd til treningsleie.

Hvem kan søke?

 • Idrettslag i Drammen med treningstilbud i ikke-kommunale treningslokaler for barn og unge under 20 år.
 • Kriterier og vilkår for tilskudd
 • Klubb eller idrettslag må være medlem av Norges idrettsforbund inn under Drammen Idrettsråd
 • Der hvor tilskuddet går til klubb som eier egen hall, gis støtten til hovedforeningen i klubben.
 • Tilskudd til klubber som eier egen hall skal gjenspeile den støtten som gis til klubber som trener i kommunale haller.
 • Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen (eksempelvis ishall).
 • Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre.
 • Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd.
 • Er det fellestreninger med over 20 og under 20 år, skal aldersfordeling oppgis i søknad.
 • Lag eller foreninger kan leie timer i lagseid hall for samme subsidierte pris som i kommunale haller (gjelder for de under 20 år).

Hvor mye kan dere søke om?

 • Inntil 80 % av treningsleien for barn og unge med utgangspunkt i kommunale satser. Summene er inkludert ekstrabevilgninger.
 • Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full leiesats (80 % subsidiering).

Frister og utbetalinger

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.
Drammen kommune behandler søknaden i april. Pengene utbetales i mai med felles brev med felles oversikt til alle.

Vedlegg til søknaden

 • Dokumenterte treningsleieutgifter
 • Antall treninger
 • Antall medlemmer under 20 år