Tilskudd til treningsleie

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan søke tilskudd for deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne.

Hvem kan søke?

 • Idrettslag i Drammen med treningstilbud i ikke-kommunale treningslokaler for barn og unge under 20 år.

Kriterier og vilkår for tilskudd

 • Idrettslag må være medlem av Norges idrettsforbund og tilknyttet Drammen Idrettsråd
 • Tilskuddet gjelder kun leie av anlegg til ordinær trening. Kamper, turneringer, stevner, treningssamlinger og lignende skal ikke tas med. Det er kun anlegg som er idrettens naturlige trenings- og konkurransearena som det kan søkes treningstilskudd til.
 • Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen.
 • Det kan ikke søkes om tilskudd til treningsleie i kommunale lokaler ettersom barn og unge under 20 år betaler en subsidiert leiepris.
 • Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre.
 • Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd.
 • Er det fellestreninger med over 20 og under 20 år, skal aldersfordeling oppgis i søknad.
 • Idrettslaget skal sende en samlet søknad.
 • Utgifter som ikke er dokumentert blir ikke godkjent. Manglende dokumentasjon blir ikke etterlyst.

Hvor mye kan dere søke om?

 • Inntil 80 % av treningsleien for barn og unge med utgangspunkt i kommunale satser. 
 • Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full leiesats (80 % subsidiering).
 • Det er avsatt en totalpott til denne tilskuddsordningen. Om det kommer inn søknader som overstiger dette totalbeløpet nedjusteres tilskuddet.

Søk tilskudd til treningsleie (leiekontrakt)

Bruk dette søknadsskjemaet hvis idrettslaget har en eller flere leiekontrakter for lokaler.

Tilskudd til treningsleie - Leiekontrakt

Det er laget en egen Excel- mal for utfylling av timeplan. Malen kan du laste ned og fylle ut. Filen laster du så opp ferdig utfylt i søknadsskjemaet.

Vedlegg til søknad

 • Kopi av fakturaer som viser hva det søkes tilskudd om og i hvilket tidsrom leien gjelder. Fakturaer samles i én pdf.
 • Kopi av bekreftelse som viser at fakturaen er betalt (kontoutskrift/kvittering). Betalingsbekreftelsene samles i én pdf.
 • Kopi av eventuelle leiekontrakter. Hvis det er flere kontrakter, samles disse i én pdf.
 • Kopi av timeplan (bruk enten malen som ligger tilgjengelig i skjemaet/her på nettsiden eller egen timeplan). Det må tydelig fremkomme i timeplanen hvilke grupper som trener når, hvor og hvis det er blandede grupper må dette spesifiseres). 

Søk tilskudd til treningsleie (fakturering per time)

Bruk dette søknadsskjemaet hvis idrettslaget blir fakturert per time i ett eller flere lokaler.

Tilskudd til treningsleie - Fakturering av enkelttimer

Det er laget en egen Excel- mal for utfylling av fakturering per time. Malen kan du laste ned og fylle ut. Filen laster du så opp ferdig utfylt i søknadsskjemaet.

Første ark merket med EKSEMPEL i Excel-filen viser eksempel for utfylling og det er lagt inn merknader som beskriver utfyllingen. 

Vedlegg til søknad

 • Kopi av fakturaer som viser hva det søkes tilskudd om og i hvilket tidsrom leien gjelder. Fakturaer samles i én pdf.
 • Kopi av bekreftelse som viser at fakturaen er betalt (kontoutskrift/kvittering). Betalingsbekreftelsene samles i én pdf.
 • Kopi av av Excel-fil "Oversikt over fakturering per time".  

Frister og utbetalinger

Søknadsfrist er 10. april 2024.

Drammen kommune behandler søknadene i løpet av april og midlene utbetales i mai.