Tilskudd til treningsleie

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan søke tilskudd for deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne.

Søk tilskudd til treningsleie.

Hvem kan søke?

 • Idrettslag i Drammen med treningstilbud i ikke-kommunale treningslokaler for barn og unge under 20 år.

Kriterier og vilkår for tilskudd

 • Idrettslag må være medlem av Norges idrettsforbund og tilknyttet Drammen Idrettsråd
 • Tilskuddet gjelder kun leie av anlegg til ordinær trening. Kamper, turneringer, stevner, treningssamlinger og lignende skal ikke tas med. Det er kun anlegg som er idrettens naturlige trenings- og konkurransearena som det kan søkes treningstilskudd til.
 • Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen.
 • Det kan ikke søkes om tilskudd til treningsleie i kommunale lokaler ettersom barn og unge under 20 år betaler en subsidiert leiepris.
 • Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre.
 • Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd.
 • Er det fellestreninger med over 20 og under 20 år, skal aldersfordeling oppgis i søknad.
 • Idrettslaget skal sende en samlet søknad.
 • Utgifter som ikke er dokumentert blir ikke godkjent. Manglende dokumentasjon blir ikke etterlyst.

Hvor mye kan dere søke om?

 • Inntil 80 % av treningsleien for barn og unge med utgangspunkt i kommunale satser. 
 • Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full leiesats (80 % subsidiering).
 • Det er avsatt en totalpott til denne tilskuddsordningen. Om det kommer inn søknader som overstiger dette totalbeløpet nedjusteres tilskuddet.

Frister og utbetalinger

Søknadsfrist er 10. april 2022.

Drammen kommune behandler søknadene i løpet av april og midlene utbetales i mai.

Vedlegg til søknaden

 • Kopi av fakturaer som viser hva det søkes tilskudd om og i hvilket tidsrom leien gjelder.
 • Kopi av bekreftelse som viser at fakturaen er betalt (kontoutskrift/kvittering).
 • Kopi av eventuelle leiekontrakter.