Kommunalt tilskudd til idrettslag

Drammen kommune tildeler årlig tilskudd til idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund via Drammen idrettsråd.

Tilskuddet tildeles til Drammen idrettsråd årlig, som viderefordeler til idrettslag basert på fordelingsmatrise og aktivitetstall. 

For mer informasjon om fordeling, se Drammen Idrettsråd sin nettside: Kommunale tilskudd til idrettslag hos Drammen Idrettsråd