Tilskudd til idrettslag

Drammen kommune tildeler årlig tilskudd til idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund.

Kommunale tilskudd til idrettslag hos Drammen Idrettsråd

Hva kan dere få støtte til?

  • Utdanning av ledere eller trenere i klubben – opptil 5.000 kroner pr. deltaker pr. kurs.
  • Drift av anlegg eide av lag.
  • Premiestøtte for å arrangere NM og internasjonale stevner i Drammen.

Kommunal aktivitets- og driftsstøtte tildeles på grunnlag av antall grupper og medlemmer (især yngre) – pr. 1. januar.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er i slutten av april hvert år.