Aktiv i idrett og Aktiv i friluft

Drammen kommune støtter Drammens Idrettsråd og Drammen Friluftsforum sitt arbeid med ”Aktiv i idrett” og "Aktiv i friluft."

Aktiv i idrett (tidligere "Inkludering i idrettslag") er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) via NIF der målet er å få flere barn og unge skal få delta i idrettslag og oppleve idrettsglede.

Aktiv i friluft har som mål å inkludere flere i friluftsaktivitet.

Søknadsfrist

For mer informasjon om søknadsfrist se nettsiden til Drammen idrettsråd.  

For mer informasjon om "Aktiv idrettslag" send e-post til post@drammenir.no

For mer informasjon om "Aktiv i friluft" send e-post til post@drammenfriluftsforum.no