Stipend, priser, legater og fond

Hvert år utlyses og deles det ut diverse priser, stipender og fond i kommunens regi.

Hvert år utlyses og deles det ut stipender, priser og fond i kommunenes regi. Stipendene og kulturprisene har egne retningslinjer og egne frister for søknader og nominasjon.

Priser og kulturstipend til kulturlivet

Fondsutdelinger

Legat