Nedre Eiker Mannskorsfond

Nedre Eiker Mannskors Fond ble opprettet i 1992 etter initiativ fra en av representantene i mannskoret den gang. Mannskoret ble lagt ned og koret ønsket at de gjenstående midlene skulle overføres til et fond.

Statuttene sier:

Fondets avkastning skal tildeles sangutøvere i Nedre Eiker kommune. Det være seg enkeltpersoner, en gruppe eller en forening som spesielt i sitt arbeid i og for sanglivet har gjort seg fortjent til dette etter søknad.

Fondets forvaltere kan bestemme at fondets midler ikke skal utbetales et år dersom de etter en samlet vurdering ikke finner aktuelle kandidater. Rentene skal da tilføres fondets kapital.

Søknadsfrist: 
Stipendet blir ikke delt ut i 2023.