Legat tidligere Svelvik kommune

Det er to legat som innbyggere i tidligere Svelvik kommune kan søke.

Felleslegatet

Felleslegatet er en stiftelse som bestyres av Svelvik kommune og som kan yte støtte til veldedeighetsformål eller videreutdanning, hovedsakelig innen landbruk.

  • Veldedighetsformål for tidligere Svelviks befolkning som spesielt tilgodeser pleietrengende personer, eller formål som ikke det ordinære hjelpeapparatet kan dekke.
  • Tilskudd i særskilte tilfeller hva gjelder utdanning innenfor landbruk/grønne næringer, samt annen videreutdanning.

Svelvik kulturlegat

Er du ung og driver med forfatterskap, drama, billedkunst eller musikkutøvelse? Gjennom Kulturlegat i Svelvik kan du søke om stipend for å utvikle deg videre.

Kulturlegat i Svelvik har som formål å stimulere kulturlivet gjennom å bidra til at talentfulle ungdommer fra Svelvik kan få utvikle sine uttrykk og ferdigheter. Det deles derfor ut 1 eller 2 stipender årlig innen forfatterskap, drama, billedkunst eller musikkutøvelse. Stipendet kan for eksempel være tilskudd til studier, spilletimer med en bestemt lærer, studietur, innkjøp av instrument eller materiell osv.

Kriterier for tildeling

  • Mottakere av stipender må være oppvokst eller bosatt i tidligere Svelvik kommune
  • Stipender tildeles talentfulle ungdommer fra 16 t.o.m. 25 år
  • Det deles ut maksimum kr 20 000 pr. år. Stipender må ikke deles ut hvert år dersom det mangler kvalifiserte kandidater.

Stipender deles ut i forbindelse med Kulturskolens juleavslutning.

Aktuelle kandidater kan

  • Sende inn begrunnet søknad på egne vegne
  • Bli foreslått av andre
  • Bli foreslått av stiftelsens styre
  • Søknadsfristen er i 1. november hvert år

Søknad eller forslag på kandidater sendes til:

kommunepost@drammen.kommune.no og merkes kulturlegat. Eller i post:

Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen

Merk konvolutten: Legat Svelvik