Frivillighetsprisen

Drammen kommune har et stort og mangfoldig frivillig organisasjonsliv og mange ildsjeler som engasjerer seg i sitt lokalmiljø og for sine hjertesaker. Frivillighetskraften bidrar til livskvalitet og nyskaping, og er en av grunnpilarene i samfunnet vårt.

Vær med å nominere kandidater til årets frivilligpris for Drammen kommune. Alle har lov til å nominere og kan gjøre dette ved å bruke digitalt skjema under.

Retningslinjer

 • Nominasjonsprosess: Innbyggere og lokal frivillighet nominerer kandidatene. Nominasjon av kandidater tar utgangspunkt i frivilligheten i hele Drammensamfunnet som en helhetlig frivilligsektor.
 • Det oppnevnes en jury bestående av 3 medlemmer fra hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, og 7 medlemmer fra Drammen kommunes Kulturråd, Idrettsråd, friluftsråd, eldrerådet, ungdomsrådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse. En person fra helserelatert frivillighet. Juryleder skal komme fra hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.
 • Drammen kommune deler ut en pris på 40 000 kr og et diplom. Vinner av prisen velger hvilken organisasjon som får prispengene.
 • Utdeling av Frivillighetsprisen gjøres av ordfører eller stedfortreder i et eget arrangement den 5.desember (Frivillighetens dag FN)
 • Prisen bør ikke tildeles samme kandidat med for kort års intervall, minimum 2 år.
 • Vinneren nomineres til nasjonalt frivillighetspris
 • Prisen kan kun tildeles ulønnet arbeid.

Frist

Nominer din kandidat innen 10. oktober 2022.

Send din nominasjon

Fyll ut og send inn skjema:

Skjema for nominasjon

Statutter for nasjonal frivillighetspris

 • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
 • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
 • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
 • Prisen kan kun tildeles ulønnet arbeid.

Vinnere av Frivillighetsprisen Drammen kommune

 • 2021 Røde Kors Drammen
 • 2020 Anne og Runar Jakobsen

Nasjonal frivillighetspris

Nasjonalt deles det også ut frivillighetspriser. Disse deles ut på FNs internasjonale frivillighetsdag som er 5. desember. Mer informasjon finnes på: frivillighetnorge.no/frivillighetsprisen

Den nasjonale frivillighetsprisens mål er:  "Å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt."

I både tidligere Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommuner har det vært tradisjon for å dele ut frivillighetspriser. Frivillighetsprisene bidrar til å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på frivillig innsats.

Tidligere vinnere av frivillighetsprisen