Barbra Vogler og Gudbrand Mos stipendfond

Stipendets formål er å gi oppmuntring, hjelp til videre utdanning eller lignende. Stipendet kan fordeles mellom flere kunstnere. Stipendet kan søkes av yngre kunstnere (inntil 45 år) med spesiell begavelse innen bildende kunst og kunsthåndverk. Søkeren må være bosatt i eller ha en spesiell tilknytning til tidligere Drammen kommune.

Barbara Vogler og Gudbrand Mo hjemme i Mjøndalen sammen med sønnen Stephan på begynnelsen av 1970-tallet.

Søknadsfrist: Stipendet gis ikke ut i 2023

Forslag vurderes og prisen tildeles av en jury bestående av 1 folkevalgt representant, 1 billedkunstner fra Buskerud Kunstnernes kunstneriske råd, 1 representant fra Norsk kunsthåndverk Buskerud kunstneriske råd når det er aktuelt med tildeling til en kunsthåndverker og 1 representant fra tidligere Nedre Eiker kommune.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse Kunst og kulturarv-avdelingen.

Slik søker du

Søknad leveres: Drammen kommune - Kultur, idrett og frivillighet.

Prisen gis ikke ut hvert år, så ta kontakt Kunst og kulturarv for mer informasjon.

Mer om bakgrunnen til ekteparet Barbara Vogler og Gudbrand Moe kan finnes i Norsk kunstnerleksion.