Nedre Eiker Håndverkerforenings Stiftelsesfond

Personer, foreninger eller lignende i Nedre Eiker, fortrinnsvis til videreføring eller bevaring av håndverkstradisjoner eller andre tiltak av kulturell verdi med tilknytning til håndverkervirksomhet. 

Stipend til bevaring av håndverkstradisjoner deles ut i årlig, men blir annonsert i lokale medier.

Utdelingen skal gå til: 

Personer, foreninger eller lignende i Nedre Eiker, fortrinnsvis til videreføring eller bevaring av håndverkstradisjoner eller andre tiltak av kulturell verdi med tilknytning til håndverkervirksomhet. 

Kontakt ved spørsmål Bjørn Torgersen tlf. 996 22 648. 
Begrunnede søknader merkes Nedre Eiker Håndverkerforening innen annonsert dato og sendes på epost til postmottak@drammen.kommune.no

Tidligere prismottakere har vært:

  • Thea Temte (tekstil)