Drammen kommunes kulturpris

Kulturprisen i Drammen kommune er en anerkjennelse for en særlig fremragende innsats for kulturlivet i Drammen og en inspirasjon til at vinneren skal fortsette videre innsats. Prisen er på 40.000 kroner.

Frist for nominasjoner 15. februar 2024.

Send nominasjon

Statutter for kulturprisen  i Drammen kommune

 1. Drammen kommunes kulturpris kan tildeles en person, gruppe eller kulturaktør som gjennom lengre tid, har gjort en særlig fremragende innsats innen kommunens allsidige kulturliv.
 2. Formålet med prisen er å løfte fram og på den måten takke noen som har gjort en betydelig innsats og som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Drammen. Kulturprisen er ment å skulle inspirere til videre innsats for kulturlivet. 

Retningslinjer for kulturprisen i Drammen kommune

 1. Det oppnevnes en jury med syv medlemmer, fire velges fra Hovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet og tre velges fra Drammen Kulturråd. Juryen oppnevnes for valgperioden. Kulturprisen tildeles av juryen etter innkomne forslag fra kommunens innbyggere. Juryen har mandat til å foreslå og å velge en verdig vinner.  
 2. Kulturprisen annonseres bredt ut i ulike medier.
 3. Alle innbyggere i Drammen kommune har forslagsrett. Politikerne kan også nominere kandidater innen fristen som settes.
 4. Kulturprisen deles ut av ordfører som en del av et arrangement innen utgangen av det året prisen gjelder for.  Prisen er på 40 000 kroner.
 5. Det skal minst ha gått 3 år før Kulturprisen tildeles samme person, gruppe eller kulturaktør.
 6. Administrasjonen har ansvaret for saksbehandling og tilrettelegging av det praktiske rundt kulturprisen.

Tidligere vinnere av Drammen kommunes kulturpris

 • 2023: Romfarer United
 • 2022: Robert Piros
 • 2021: Eric Ness Christiansen
 • 2020: Elvekompaniet