Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Drammen kommune tilbyr foreninger i kommunen å registrere seg i den landsomfattende Tilskuddsportalen. Portalen gjør det enklere for lag og foreninger å få oversikt over støtte- og tilskuddsordninger de kan søke på. I tilskuddsportalen finnes også nyheter om tilskudd og søknadsfrister.

For å få tilgang må organisasjonen være registrert i Brønnøysundregistrene som en forening/lag/innretning eller et kirkelig fellesråd. Har ikke organisasjonen et organisasjonsnummer kan dere registrer dere i Frivillighetsregisteret for å få et organisasjonsnummer.

Slik bruker du tilskuddsportalen:

  1. Registrer deg på tilskuddsportalen.
  2. Du får opp en side hvor du bekrefter at informasjonen du har sendt er korrekt.
  3. Logg inn ved å klikke lenken i e-posten du mottar. Lenken er gyldig i 5 dager, men du kan registrere deg på nytt så mange ganger du ønsker.