Ved planlagte og akutte hendelser som fører til en endring i vannkvaliteten eller vannleveransen hjemme hos deg, sender Drammen kommune ut et varsel til deg via sms.

Hvordan finner vi deg?

Vi sender varsling til alle som er registrert i Folkeregisteret på den aktuelle adressen. Kontaktopplysningene henter vi fra Difis kontaktregister. Har du registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn, vil du motta varslinger fra oss. Registeret kan inneholde følgende personopplysninger: Navn, personnummer, epostadresse og telefonnummer.

Drammen kommune kan ifølge personvernforordningens artikkel 6, 1c behandle personopplysninger om deg «når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige». Lovhjemmelen er drikkevannsforskriftens paragraf 23, som gir vannlevarandøren plikt til å informere vannabonnentene.

Få servicevarslinger til flere adresser enn kun hjemmeadressen din

Du kan også få varslinger for andre adresser du har ansvar for i tillegg til din folkeregistrerte bostedsadresse. Du kan legge inn adressen til for eksempel hytta eller arbeidsplassen, eller til en eldre slektning. Registrer telefonnummeret ditt på ønskede adresser på www.servicevarsling.no under fanen «Sjekk din oppføring».

Har du ikke blitt varslet?

Du kan sjekke om du er registrert med riktig telefonnummer til din boligadresse på

  1. https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon eller
  2. www.servicevarsling.no under fanen «Sjekk din oppføring»

Les mer om hvordan Difi samler inn og bruker informasjonen i sitt register her: http://idporten.no/nb/personvernerklaering

Her kan du lese mer om hvordan Drammen kommune behandler dine personopplysninger: https://www.drammen.kommune.no/personvern/ 
Her finner du også informasjon om kommunens personvernombud, som du kan henvende deg til dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger.