Varsling via SMS eller på mail om hendelser som påvirker vannkvaliteten eller vannleveransen

Er du registrert for å motta varsel fra kommunen?

Hvordan finner vi deg?

Vi sender varsling til alle som er registrert i Folkeregisteret på den aktuelle adressen. Kontaktopplysningene henter vi fra Difis kontaktregister. Har du registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn, vil du motta varslinger fra oss. 

Her finner du mer informasjon om dette.

Få varslinger til flere adresser enn kun hjemmeadressen din

Du kan også få varslinger for andre adresser du har ansvar for i tillegg til din folkeregistrerte bostedsadresse. Du kan legge inn adressen til for eksempel hytta, arbeidsplassen eller til en eldre slektning. På Varsling24 under fanen «Oppdatering av kontaktinfo for personer» registrer du telefonnummeret ditt på ønskede adresser.

Har du ikke blitt varslet?

Du kan sjekke om du er registrert med riktig telefonnummer til din boligadresse på