Kart over vann- og avløpsledninger

Kart over offentlige vann- og avløpsledninger utleveres til huseiere, rørleggere, og konsulenter som skal utføre arbeid på eller ved kommunens ledningsnett.

Forespørsel om dokumentasjon sendes på epost til

Legg ved kartskisse over ønsket område og hva slags dokumentasjon som ønskes

  • Kartutsnitt i pdf
  • Format på VA-data (sosi, dxf, gml)
  • Kumkort

Forespørselen behandles fortløpende.

Vann- og avløpsledningenes beliggenhet er å anse som orienterende og dokumentasjonen er ikke kvalitetssikret av Drammen kommune.

Det er viktig at kartdataene kun benyttes til det aktuelle formål og ikke kommer på avveie.