Drammen har veldig god kvalitet på drikkevannet.

Hvis du er koblet til kommunalt vann

Hvis du er usikker på hvilke vannkilde du tilhører kan du ta utgangspunkt i hvilken kommune du bodde i før 2020 i punktene ovenfor. Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Hvis du har privat drikkevannskilde/brønn

Hvis du ikke er koblet til kommunalt vann, så har du en privat vannkilde.

Alle små vannforsyningssystem skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også små brønner, for eksempel brønn som forsyner to hus med drikkevann. Registreringen er gratis!

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Drikkevannet skal være trygt!

Drikkevannsforskriften setter tydelige krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. 

Tilbud om rensing av drikkevannet

Det skjer iblant at private firmaer sender ut brev med tilbud om rensing av drikkevannet til deg som boligeier. Hvis du er tilknyttet kommunal vannforsyning, så er det i utgangspunktet ikke  behov for denne tjenesten.

Alle kommunens kunder får drikkevann fra Glitrevannverket IKS eller Blindevann IKS, som er offentlig godkjente vannverk. 

Mikroplast

Media har satt fokus på funn av mikroplast i drikkevann. I en prøve av drikkevannet tatt på en adresse i Drammen ble det påvist mikroplast.

Kommunenoverlegen i Drammen mener funnet ikke gir grunn å la være å drikke vann fra springen, men oppfordrer derimot til økt inntak av vann fremfor brus og kaffe. 

Drammen kommune har deltatt i kartlegging av mikroplast i drikkevann, i regi av Norsk Vann