Vannkilder og vannkvalitet

Drikkevann - Vårt viktigste næringsmiddel

Drammen har god kvalitet på drikkevannet. Kommunen tar jevnlige prøver av drikkevannet ved flere prøvepunkter i kommunen. En slik overvåking av drikkevannskvaliteten er fastsatt gjennom krav i drikkevannsforskriften. Når vannprøver viser avvik som medfører helsefare vil innbyggerne bli varslet.

Godt Vann Drammensregionen kan du sjekke drikkevannet ditt. Her får du informasjon om resultater av vannprøver tatt av drikkevannet.

Hva gjør jeg ved misfarget vann?  Er vannet brunt eller misfarget, les våre råd om misfarget vann her

Har du flere spørsmål om vann? Se Ofte stilte spørsmål for de vanligste utfordringene knyttet til vann.

Vann fra Glitreverket IKS

Hvis du bor i tidligere Drammen eller Nedre Eiker kommune, får du drikkevann fra Glitre eller Røysjø.

Glitrevannverket har sjelden kapasitetsproblemer og setter derfor meget sjelden restriksjoner på bruk til for eksempel hagevanning. Kommunen kan imidlertid innføre restriksjoner i hele eller deler av kommunen.

Både Glitre og Røysjø leverer vann med meget liten hardhet, og det er i praksis ingen risiko for utfelling av kalk på kjøkkenutstyr.

Les mer om Glitrevannverket.

Vann fra Blindevannet IKS

Hvis du bor i tidligere Svelvik kommune, får du drikkevann fra Blindevann.

Vannet til innbyggere i tidligere Svelvik kommune kan ha noe farge (høyt fargetall), dvs ikke helt klart. Dette skyldes at det kan være noe høyt innhold av humus, jern eller mangan. Dette er ikke helseskadelig, men kan gi noen ulemper, som for eksempel misfarging av klesvask og redusert desinfeksjonseffekt. Noen opplever også at vannet kan ha lukt og smak av "myr", men er helt ufarlig å drikke. Lukten skyldes at Blindevann er et overflatevann og er mer utsatt for humusforekomster på våren og høsten når det er mest nedbør.

Vannet har liten hardhet (summen av kalsium og magnesium) og defineres som "bløtt". Hardheten ligger på 2-3 dh. 

Hvis du har privat drikkevannskilde/brønn

Hvis du ikke er koblet til kommunalt vann, så har du en privat vannkilde. Drikkevannsforskriften setter tydelige krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. 

Alle små vannforsyningssystem skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også små brønner, for eksempel brønn som forsyner to hus med drikkevann. Registreringen er gratis.

Mikroplast

Media har satt fokus på funn av mikroplast i drikkevann. I en prøve av drikkevannet tatt på en adresse i Drammen ble det påvist mikroplast. Kommunenoverlegen i Drammen mener funnet ikke gir grunn å la være å drikke vann fra springen, men oppfordrer derimot til økt inntak av vann fremfor brus og kaffe. 

Drammen kommune har deltatt i kartlegging av mikroplast i drikkevann, i regi av Norsk Vann

Tilbud om rensing av drikkevannet

Det skjer iblant at private firmaer sender ut brev med tilbud om rensing av drikkevannet til deg som boligeier. Hvis du er tilknyttet kommunal vannforsyning, så er det i utgangspunktet ikke  behov for denne tjenesten.