Spesielle analyser av drikkevannet

I tabellen under er det informasjon om spesielle analyser som tas av drikkevannet.

Disse analysene er ikke en del av de årlige rutineprøvene, men er sporadiske prøver analysert de siste årene.

Dette er parametere som er stabile og endres svært lite fra år til år. For mer informasjon om de ulike parameterne, se informasjon på FHI sine hjemmesider.

Kolonnen Grense henviser til krav i drikkevannsforskriften

Tabell 1 Gjennomsnittsverdier av prøver tatt på ledningsnettet den oppgitte perioden.

År

Parameter

Enhet

Grense

Vannforsyningsområdet

Glitre

Røysjø

Blindevannverket

2019 - 2021

Alkalitet

mmol/l

-

0,3

0,5

0,8

2022

HCO3-, -bikarbonat*

 

 

18,3

30,5

48,8

-

Hardhet **

 

 

0,7

2

2-3

2022

Sulfat, SO4

mg/l

250

2,8

2,1

1,4

2022

Magnesium, Mg

mg/l

-

0,4

0,3

0,4

2022

Klorid, Cl

mg/l

250

1,4

2,1

3,4

2022

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,2

0,3

0,2

2022

Natrium, Na

mg/l

200

4,4

2,1

3,0

2022

Nitritt, NO2

mg/l

0,5

<0,002

 <0,002

<0,002

*Bikarbonat (HCO3-): Det måles ikke direkte på bikarbonat, men innholdet kan beregnes teoretisk ut fra alkalitet. Dette gir størrelsesorden på innholdet av bikarbonat.

**Hardhet: Hardhet er et mål på innholdet av salter, spesielt magnesium og kalsium og beregnes ut fra innholdet av disse Det er svært lite av disse saltene i våre vannkilder og alle våre vannverk leverer vann med meget liten hardhet.