Arbeid på utvendig, privat ledningsanlegg er som regel søknads- eller meldepliktig. Også noe arbeid innvendig kan være søknads- eller meldepliktig, dette gjelder i hovedsak tilkobling av sprinkleranlegg eller installasjon av oljeutskiller eller fettutskiller.

Ved utskifting/omlegging i forbindelse med arbeid på kommunalt ledningsanlegg skal det ikke sendes inn søknad om sanitærabonnement. Ta kontakt med kommunens prosjektleder ved spørsmål.