Bilde som viser gress, utsikt mot elv og på andre siden av elva er det høyhus. Drammen, Bragernes strand, mot Strømsø.

Innledning

Som leverandør av vann- og avløpstjenester har kommunen et stort  samfunnsansvar

Vann- og avløpstjenestene i Drammen kommune har som hovedoppgave å dekke innbyggernes og næringslivets behov for helsemessig trygt drikkevann, og håndtere avløpsvannet til minst mulig ulempe for befolkningen og naturmiljøet. Ingen skal bli syke av drikkevannet i Drammen.​

I temaplan vann og avløp setter Drammen kommune retning for utvikling av vannforsyningen og avløpshåndteringen i årene som kommer. Dette er den første temaplanen for vann og avløp i en ny og større kommune. Situasjonen for vann- og avløpssystemet var svært forskjellig i de tidligere kommunene og en sentral ambisjon er derfor å sette en samlet og helhetlig retning slik at vi får et enhetlig leveransenivå i hele den nye kommunen.​

Innbyggerne i Drammen får drikkevann fra 3 hovedvannkilder, hhv Glitre, Røysjø og Blindevann. Vannet behandles i 3 ulike vannbehandlingsanlegg og trygt drikkevann transporteres til innbyggere og næringsliv i 532 km vannledninger.​

I 879 km avløpsledninger transporteres avløpsvann til i dag, 4 forskjellige renseanlegg, hhv Mjøndalen, Muusøya, Solumstrand og Bokerøya. Renseanleggene renser avløpsvannet slik at det trygt kan slippes ut i Drammenselva og Drammensfjorden. ​

Til hele ledningsnettet hører også mange tusen kummer som sikrer tilgang for å vedlikeholde systemet.​

Vannforsyningen og avløpshåndteringen er underlagt et omfattende sett med krav som er pålagt gjennom lov og forskrift. Disse blir stadig strengere og vil kreve mye av kommunen fremover. Vi har en stor jobb foran oss med å oppfylle eksisterende krav og imøtekomme nye, samtidig som vi skal være med å tilrettelegge for at kommunen kan vokse og utvikle seg. Blant annet er nye og større regionale renseløsninger under planlegging for å imøtekomme kravene. ​

Av hensyn til folkehelsen, vannmiljøet, bærekraftig ressursbruk og klimaendringer trenger kommunen nok og riktig kompetanse og ressurser til utføre alle oppgavene vi står overfor. Vi må jobbe smartere, samhandle mer og bedre over kommunegrensene, og mellom fagdisipliner. Med denne temaplanen ruster Drammen kommune seg for å jobbe målrettet og helhetlig med vannforsyningen og avløpshåndteringen i årene som kommer, slik at vannet i springen fortsatt kan være trygt å drikke og elva og fjorden kan bli stadig friskere.​

Vann er en livsviktig ressurs vi må ta vare på. Vann- og avløpshåndteringen er en kritisk samfunnsfunksjon som et moderne og velfungerende samfunn er helt avhengig av at virker som tiltenkt. Vann redder liv, vann er livsnødvendig for kroppen, uten vann stopper sykehuset, vann er nødvendig i matlaging, og vann er rekreasjon og psykisk helse.​

Men godt og trygt drikkevann kommer ikke i springen av seg selv. Og avløpsvannet blir ikke så rent at vi kan bade i fjorden, av seg selv. Det ligger omfattende og komplekse prosesser bak hver dråpe, og store ressurser er i sving dag og natt for at dette skal skje uten at vi merker det. ​