Muligheter​

Bærekraftig ressursutnyttelse og grønne løsninger gir kvalitet til omgivelsene​

Vi står overfor store investeringer i infrastrukturen vår. At vi uansett må gjøre omfattende tiltak mange steder gir mulighet til å løse utfordringene på mindre tradisjonelle måter, og med metoder som gir kvalitet til omgivelsene. Ikke alt vann trenger rør med begrenset kapasitet under bakken, og som er kostbare å gjøre noe med når de ikke lenger fungerer som tiltenkt. Vann skaper trivsel og bidrar til god folkehelse. Å håndtere mer regnvann i åpne, lokale, blågrønne og flerfunksjonelle løsninger gir både verdifulle rekreasjonselementer for innbyggerne, og er enklere og rimeligere å utbedre eller oppdimensjonere om behovet melder seg. ​

Årlig produseres og distribueres mellom 10 og 11 millioner kubikkmeter drikkevann til Drammens innbyggere og næringsliv. En svært liten andel av dette vannet drikker vi. Mer enn 40 % forsvinner dessverre på veien frem til forbrukerne. Og mye av vannet som forbrukes går til formål som egentlig ikke trenger drikkevannskvalitet. Ved å legge bedre til rette for at vann kan resirkuleres og gjenbrukes lokalt, og intensivere arbeidet med å redusere vannlekkasjene kan vi utnytte vannressursene enda bedre.​

Graf som viser vannbalanse og lekkasjer.
Bilde som viser klimatilpasning ved Tusenårstedet i Krokstadelva. Bekk med stener man kan gå over.
Klimatilpasning ved Tusenårstedet, Krokstadelva.

Teknologiutvikling, økt digitalisering og samarbeid er nødvendig for å imøtekomme strengere krav og jobbe klimanøytralt​

Hele vann- og avløpsbransjen står overfor store investeringer. Samtidig er rekruttering av nok og riktig kompetanse til å utføre alle oppgavene, en stor utfordring. Økte innsatskostnader fordyrer alt vi gjør og skal gjøre i fremtiden, og gir oss mindre vann og avløp pr krone. Også i Drammen. ​

Vi må forberede oss på at vi vil ha færre hender tilgjengelig i fremtiden. Det gir oss også muligheter. Mulighet til å fremme utvikling av nye, mer effektive og smarte løsninger. Mulighet til å utnytte tilgjengelig teknologi enda bedre, og automatisere flere arbeidsprosesser slik at vi frigjør tid til andre oppgaver. Mulighet til å tenke nytt på tvers av kommunegrenser; utnytte arbeidskraften bedre, samarbeide om de store investeringene, og om å forvalte infrastrukturen. ​

Samarbeidsprogrammet «Godt vann» er et samarbeid mellom 6 kommuner* i Drammensregionen og Glitrevannverket IKS. Programmet har siden det ble opprettet i 2004 bidratt til at vi sammen kan løse flere oppgaver mer effektivt, og har potensiale til å utnyttes enda mer i fremtiden.​

*Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Asker og Holmestrand​.

Bilde som viser hvordan gravefri ledningsfornyelse med strømpe.
Gravefri ledningsfornyelse med strømpe.