Fakta om vann og avløp​

Snarvei

Fakta om vannforsyningen

Vannforsyning

Parameter Nøkkeltall Kommentar
Abonnenter 102 714 innbyggere Antall abonnenter registrert hos SSB pr 2. kvartal 2022​
Distribuert vannmengde 11,8 Mm3 Kjøpt i 2021
Vannforbruk pr person 134 l/p/d​  
Lekkasjetap 44% Pr. 2021

Kilder og anlegg

Parameter Nøkkeltall Kommentar
Hovedvannkilde 3 Glitre, Røysjø, Blindevann
Reservevannkilde 1 Holsfjorden/Overføringsledning fra Asker. Ingen reservevannkilde til kommunedel 10 Nesbygda, Svelvik, Berger
Krisekilde 2 Ebbestad, brønn i Underlia
Beredskap/Nødvann*

2​

2​

Ca. 1000​

10 000 liter tanker, ​

1000 liter tanker​

10 liter vannposer​

Dammer 41

34 kommunale​

7 interkommunale

Distribusjonssystem

Parameter Nøkkeltall Parameter Nøkkeltall
Ledningsnett 532 km Høydebasseng

7 kommunale​

9 interkommunale

Privat stikkledningsnett​ 236 km Pumpestasjoner

28 kommunale​

9 interkommunale​

Fjelltunnel 12 km Reduksjonskummer (ventiler)

85 kommunale​

5 interkommunale

Gjennomsnittsalder​ 41 år pr. 2021 Målekummer

28 kommunale​

2 interkommunale

Trykksoner 86 Felleskummer for vann og avløp 972
Kummer 8366    

*Utstyr i samarbeid med Godt vann-kommunene​

 

Graf som viser vannledninger fordelt på materialtype.

Fakta om avløp

Parameter Nøkkeltall Kommentar
Renseanlegg 4 Mjøndalen, Muusøya, Solumstrand, Bokerøya
Behandlet avløpsmengde 16,5 Mm3 Samlet for alle renseanlegg. Solumstrand utgjør ca. 10 Mm3
Andel fremmedvann 60-70%  

Transportsystem

Parameter Nøkkeltall Parameter Nøkkeltall
Ledningslett 879 km Pumpestasjoner 161
Avløp felles 166 km Kummer 19 527
Spillvann 353 km Overløp

2 (Mjøndalen)​

2 (Solumstrand)

Overvann 360 km Fordrøyningsmagasin/ledning  
Gjennomsnittsalder 39 år i 2021    

Privat avløp

Parameter Nøkkeltall Kommentar
Private avløpsanlegg 886 pr. 2022 202 anlegg innenfor tettbebyggelse​
Graf som viser avløpsledning fordelt på materialtyper.