Oversikt over kunnskapsgrunnlaget for temaplanen

  • Sammendragsrapport, status i vannforsyningen og avløpshåndteringen​
    - Rapport - Status vannforsyningen, 2022​
    - Rapport - Status avløpshåndteringen, 2022​
  • Klimafotavtrykk 2022​
  • Utredning – Sikkerhet i vannforsyningen​
  • Utredning – Fremtidig vannforbruk​
  • Utredning – Fremtidig avløpskapasitet​
  • Notat – Tilknytning av eiendommer med private avløpsanlegg til offentlig avløpsledning – praksis for vurdering av forholdsmessighet​