Teknologiutvikling og digitalisering​

Mål: «Framtidsrettede og smarte løsninger skal bidra til kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet.»​

Med stadig flere og mer komplekse oppgaver å løse, økende kostnader og begrenset tilgang til menneskelig ressurser er vi helt avhengig av å digitalisere og automatisere flere av arbeidsprosessene våre. Dataene våre er beslutningsgrunnlaget vårt. Å bruke teknologien til å sikre god kvalitet på datagrunnlaget og bruke stordata til å se større sammenhenger vil hjelpe oss til å ta gode og målrettede valg.​

Vi må ha en digital arkitektur hvor systemene utfyller hverandre og «snakker» sammen. Men, teknologien og de digitale systemene vi velger må også være sikker, og vi må ha nødvendig kunnskap for å vurdere systemenes brukervennlighet og sikkerhet.​

Teknologi utvikles og endres i en rasende fart. Derfor må vi være aktive i relevante miljøer både nasjonalt og internasjonalt å holde oss løpende oppdatert på utviklingen og muligheter for å effektivisere  og forbedre våre tjenester.​

Slik skal vi nå målet

Hva betyr dette?

En sektorspesifikk digitaliseringsstrategi bør standardisere valg av digitale løsninger. Vi må være en krevende bestiller i leverandørmarkedet og slik sikre utvikling av brukervennlige og behovsprøvde digitale løsninger.

Hva betyr dette?

Gap i digital sikkerhetskompetanse må avdekkes og digital sikkerhet må ivaretas gjennom god organisering og styring. Sikkerhetssystemer må være anerkjente og behov for systemer som høyner sikkerhetsnivået avklares. En policy på sikkerhet innen operasjonell teknologi må fokusere på systemarkitektur og eliminere personavhengighet. ​

Hva betyr dette?

En forskning-, utvikling og innovasjonsstrategi med tilhørende handlingsplan bør legge til rette for økt bruk av kunstig intelligens. Bruk av gravefrie fornyelsesmetoder må økes og vi bør være en aktiv aktør som samarbeider med leverandører og forsknings- og utviklingsmiljøer om teknologiutvikling, både nasjonalt og internasjonalt​.

Hva betyr dette?

Teknologiske og digitale løsninger må inngå i utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi (ref. Ressursutnyttelse). Nødvendig informasjon må tilgjengeliggjøres i rette kanaler og effekt av kommunikasjonsmetoder og –tiltak evalueres og fornyes.​

Bilde av robot.
Radiostyrt kamerabil til inspeksjon av avløpsrør.​