Bilde som viser varebil fra Drammen kommune, med ansatt i vann og avløp, med ryggen mot kamera.

Kompetanse og ressurser​

Både forurensningsforskriften og drikkevannsforskriften krever at vi har tilgang til nødvendig kompetanse og fagkunnskap for å utføre våre oppgaver til beste for innbyggerne og miljøet.​

Det handler om å ha nok personell og personell med riktig kompetanse. Det handler om å jobbe systematisk med å evaluere og forbedre aktiveten vår og leveransene våre. Og, det handler om økonomi – å ha en økonomisk situasjon som gjør det mulig å investere i, og drifte infrastrukturen og utvikle tjenestene i henhold til krav, målsettinger og til beste for Drammenssamfunnet.​

Et innovativt og fremoverlent fagmiljø gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver og foretrukken samarbeidspartner for andre kommuner, næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøer​.

Nok ressurser med god og riktig kompetanse er avgjørende for at kommunen skal kunne realisere ambisjonene i temaplanen.

Vi må være en synlig, attraktiv og profesjonell arbeidsgiver i konkurransen om å tiltrekke oss nødvendig ressurser i et marked hvor det er stor kamp om tilgjengelige ressurser. Vi må være aktive i forsknings-, utviklings- og innovasjonsmiljøer og bidra til utvikling, dele av vår kompetanse og skaffe oss ny.

Bilde som viser ansatt i vann og avløp som jobber med rør.