Bilde som viser klargjøring for blokkering av vannrør.

Innsatsområder​

Dette skal vi jobbe med i årene som kommer

Vi må prioritere  og evaluere innsatsen vår​

Denne planen setter ambisiøse, men nødvendige mål for vannforsyningen og avløpshåndteringen i Drammen slik at lovpålagte krav kan overholdes og kommunens egne overordnete mål nås. ​

​De mange utfordringene som skal løses fremover med begrensede ressurser til rådighet krever at vi prioriterer godt. I gjennomføring av planen må innsatsen prioriteres med risikometodikk som fundament slik at tiltak som reduserer uakseptable konsekvenser prioriteres først.​

​Måloppnåelse og gjennomføringsevne evalueres årlig gjennom kommunens årsevaluering og rullering av handlings- og økonomiplan. Det er utviklet et omfattende sett med indikatorer for å muliggjøre evaluering. Hvert fjerde år vil det gjennomføres en ny samlet statusevaluering som inkluderer utvikling over tid, og som grunnlag for eventuell revisjon av temaplanen.