Her kan du få svar på vanlige utfordringer knyttet til vann.

Om levering av vann til deg: 

Er vannrør allerede frosset/skadet, ta kontakt med rørlegger.

Indikasjoner på frosne vannrør:

 • Svært dårlig vanntrykk i krana, eller du har mistet vannet helt
 • Naboen har fortsatt vann i krana si
 • Rommet hvor vannrørene kommer inn i huset, ofte kjeller/krypkjeller, holder for lav temperatur (under 5 varmegrader).

Det er viktig å ta noen forhåndsregler for å unngå at rørene fryser i kulda. Her er noen enkle tips som minsker risikoen:

 • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader. Du risikerer avkorting i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangelfull påsetting av varme, ifølge Sintef sine hjemmesider.
 • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft. Vannrør trenger god isolering.
 • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
 • Skal du være borte lenge, bør stoppekrana stenges.
 • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter
 • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
 • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

(Kilder: Sintef og KLP)

Hvis kommunen har sendt ut varsel om å koke vannet, så bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Se gjerne vår informasjonsfilm om kokevarsel.

Opplever du mage- eller tarmproblemer eller dårlig almenntilstand etter å ha drukket vann, ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

Det er ingen grunn til at du som bor i kommunen skal trenge å koke drikkevann til vanlig. Kommunen tar jevnlige vannprøver av drikkevannet på ledningsnettet.

Enkelte ganger kan vannet være misfarget/brunt, men det er veldig sjelden at det vil være helserisiko å drikke vannet. Kommunen tar jevnlige vannprøver av drikkevannet på ledningsnettet.

Hva kan jeg gjøre?

 • La kaldtvannet renne, da blir det ofte klart etter en stund.
 • Tapp gjerne fra første kran etter stoppekrana, da dras det minst mulig brunt vann videre inn i rørsystemet ditt. På sommerhalvåret vil utekrana være det beste tappestedet.
 • Vent med å skru på varmtvannet til vannet er klart i fargen, for ikke å få brunt vann inn i varmtvannsberederen.
 • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart i fargen.

Hvorfor er vannet brunt?

 • Spyling av vannledningen er den vanligste grunnen. Dette gjøres av kommunen med jevne mellomrom, for å vedlikeholde vannledningsnettet og sikre god kvalitet på drikkevannet. Når spylingen er planlagt vil du som innbygger bli varslet, slik at du kan stenge hovedkrana før spyling.
 • Det kan også bli brunt vann når vann-strømmen bytter fart eller retning i ledningsnettet.
 • Brunt vann kan komme fra din private stikkledning inne- eller utendørs (stikkledningen er den delen av ledningen som går fra den kommunale ledningen til ditt hus).
 • Ved uvanlig stort forbruk kan også vannet blir brunt (for eksempel ved lekkasje eller slukking av brann).

Les mer om vannkvalitet og vannkilder i Drammen kommune

Hvis du får liten vannmengde eller dårligere trykk i krana enn vanlig:

 • Sjekk oversikt over hendelser på kommunens nettside om du kan finne informasjon om årsak.
 • Spør om naboen også har dårlig vanntrykk
 • Du kan rense silen til vannmåleren med jevne mellomrom, cirka en gang i året. Vannmålersilen er montert foran vannmåleren.

Hvis du ikke finner informasjon om hendelse på vannledningsnettet der du bor, ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55, eller meld fra om feil

 

Hva kan jeg gjøre?

 • På nettsiden til Drammen kommune finner du oversikt over hendelser. Undersøk om det er lagt ut en nyhetssak om vannstenging her.
 • Hvis du har lekkasjesikring i huset, så kontroller om denne har stengt vannet.
 • Spør gjerne om naboen også har mistet vannet

Hvis det på kommunens nettside ikke er lagt ut informasjon som forklarer at vannet er borte, så tar du kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55 eller meld fra om feil

Andre forhold:

Vond lukt fra sluk skyldes ofte at sluket er tørt (vannlåsen er tom for vann). Du kan fjerne lukten ved å

 • Hell vann i sluket. Samme gjelder sluk i vask og do: tapp vann i sluket i dusjen og vasken, og dra ned i do.
 • Hvis lukten ikke går bort, kan du sjekke ventilasjonen i rommet (luftinntak)

Ta ellers kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS)

Vannlekkasje inne i huset eller boligen

Lekkasje i hus og bolig forekommer oftest i toalett eller en kran som drypper. Dette vannet passerer vannmåler og vil medføre økte vann- og avløpsgebyr.

Mistanke om lekkasje kan enkelt sjekkes ved å se på måleren. Når det ikke tappes vann, skal måleren stå stille og ikke bevege seg. Ta kontakt med rørlegger hvis du oppdager lekkasje.

Eksempler på forbruk ved lekkasjer (1 m³ = 1000 liter):

Type lekkasje cirka forbruk i løpet av et år
Dryppende kran 9 m³
Rennende vann 2 millimeter stråle 45 m³
Hull på rør 0,5 millimeter 75 m³
Lekkasje i wc (ikke synlig) 100 m³
Lekkasje i wc (synlig) 200 m³
Lekkasje i wc (urolig overflate) 400 m³

Vannlekkasje ute på din eiendom

Ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55. Vann og avløp vil undersøke om lekkasjen kommer fra din private stikkledning eller fra kommunal ledning.

Hvis lekkasjen er på din private stikkledning (ledningen som går fra ditt hus til kommunal ledning) må du ta kontakt med rørlegger for reparasjon.

Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader.

Har vannet allerede gjort skade eller ødeleggelse, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55.