Meld feil til vann og avløp

Det er viktig at du tar kontakt med oss ved mistanke om feil på kommunalt vann- eller avløpsanlegg.

Slik melder du feil

  • Bruk lenken meld inn feil for å registrere det du ønsker å melde inn.
  • Eksempler på hva du kan rapportere er misfarget vann, manglende vann, vanntrykk, vann i kjeller, tett kloakk

Hva skjer med meldingen?

Meldingen du sender inn på meld om feil blir sendt til rett avdeling i vann og avløp, og blir tatt med i vår daglige prioritering av arbeidsoppgaver.

Ved akutte feil- ring hvis det haster

Har det oppstått akutte feil/avvik som ikke kan vente ta kontakt på vakttelefonen:

  • Tlf: 32 04 66 55

Vi legger også ut meldinger om vannavstengninger, vannlekkasjer og mer under  aktuelle hendelser.

Varsling

Her kan du lese mer om hvordan du mottar varsel om arbeid med vann og avløp i ditt boligområde.

Opplever du feil med vannforsyningen eller avløpssystemet?

Har du en mistanke om en vannlekkasje eller at avløpet er tett? Ta kontakt med Drammen kommune først. Vi vil undersøke kommunalt ledningsnett i ditt område for å utelukke at feilen befinner seg på kommunalt ledningsnett.

Personell fra vann- og avløpsavdelingen er tilgjengelig døgnet rundt. 

Dersom det etter undersøkelser av kommunen er grunn til å tro at det er feil på din private stikkledning må du kontakte en fagkyndig. Kostnadene til kontroll og eventuell reparasjon av privat stikkledning er eiers ansvar. Ved feil på privat vann- eller avløpsledning oppfordres du alltid til å ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Dersom du er sikker på at feilen befinner seg i din private stikkledning bør du kontakte privat aktør for å løse problemet.