Vi har tre råd i Drammen kommune. Det er Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Eldrerådet og Ungdomsrådet.

Disse rådene består av personer som er valgt av kommunestyret. Hvert råd har henholdsvis tre og fire folkevalgte medlemmer, og resten består av personer som representerer ulike organisasjoner innenfor sitt felt.

Medlemmene i Ungdomsrådet er representanter fra ungdomsskoler og videregående skoler i hele kommunen. Alle kommunedeler er representert.

Rådene har møterett i kommunestyret og de kan komme med innspill før hvert kommunestyremøte.

Hvilke saker brenner du for som kan tas opp i rådene? Rådsmedlemmene ønsker innspill fra deg som innbygger. Ta kontakt direkte med representantene i rådene eller send e-post til Politikerpost@drammen.kommune.no

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Eldrerådet

Ungdomsrådet