Slik kan du følge politiske møter

Nå kan publikum være fysisk tilstede på alle politiske møter, også de som strømmes. Alle politiske møter er i utgangspunktet åpne, men det kan forekomme unntak.

Disse møtene strømmes i tillegg til å være åpne for publikum

 • Kommunestyremøte
 • Formannskapsmøte
 • Hovedutvalg for tekniske tjenester
 • Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
 • Hovedutvalg for helse og omsorg
 • Hovedutvalg for kultur, idrett, frivillighet og byliv
 • Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering

Politiske møter der publikum fysisk må være til stede

Møtene under strømmes ikke, men publikum kan fysisk være tilstede.

 • Eldrerådet
 • Kontrollutvalget
 • Partssammensatt samarbeidsutvalg
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 • Ungdomsrådet
 • Studentrådet
 • Arbeidsverksted for politikere

Lenker

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer. Se derfor oppdatert informasjon i møtekalender for det respektive møtet som er aktuelt.