Legger bedre til rette for bildeling

Fra 1. juli vil du kunne hente delebil i de tre kommunale parkeringshusene Grev Wedel, Thams gate og Blichs gate, samt på parkeringsplassen i Ordfører Ingebrigtsens gate ved Marienlyst. Både kommunen og delebilaktørene håper at dette skal gjøre terskelen for å prøve bildeling lavere.

Sist endret:

I perioden 2023-2025 mottar Drammen kommune EU-midler gjennom prosjektet NetZeroCities, og bildeling var et av temaene i kommunens søknad om disse midlene. Nå samarbeider kommunen med de to aktørene som tilbyr delebiler i Drammen, Hyre og Getaround, om å gjøre tilbudet lettere tilgjengelig for drammenserne.  

EU-midlene gjør det mulig å tilby aktørene attraktive parkeringsplasser for en lavere pris i en forsøksperiode på et år.

Bilde av parkeringshus med vei og trafikklys i forgrunnen.
PARKINGSHUS: Blichs gate p-hus er ett av tre kommunale parkeringshus der det blir tilrettelagt for bildeling.

Fra 1. juli blir delebiler tilgjengelige i kommunens tre parkeringshus Grev Wedel, Thams gate og Blichs gate, samt på den kommunale parkeringsplassen i Ordfører Ingebrigtsens gate ved Marienlyst (langs jernbanen).  

•    Se parkeringshusene

Tilbudet vil i hovedsak bestå av personbiler, men det vil også bli tilbudt mindre varebiler. 

Hvorfor bildeling?

Trenger du bare bil av og til? Mange har to biler, men kan kanskje klare seg med å eie én bil og supplere med delebil. 

Bildeling gir større fleksibilitet og du kan velge den delebilen du trenger, for eksempel varebil til flytting, mindre og billigere bil til hverdags, eller større bil til ferietur.

I en undersøkelse Transportøkonomisk institutt gjorde i Bergen i 2022, fant de at bildelere bruker 30 prosent mindre bil enn den generelle befolkningen. Flere undersøkelser viser at dersom man deler på bilene, trenger man færre biler, og dermed brukes det mindre kostbart areal til parkering. Undersøkelsen i Bergen viste også at både praktiske, økonomiske og verdimessige motiv er viktige for bruk av bildeling.

Ordføreren oppfordrer til deling

Ordfører Kjell Arne Hermansen er glad for det nye samarbeidet.

– Dersom flere deler bil i stedet for å eie, får vi færre biler i kommunen. Det kan gi oss en miljømessig gevinst og et redusert behov for parkeringsplasser, sier ordføreren. Han bruker selv aktivt bildeling.

– I en travel ordførerhverdag har jeg oppdrag over hele kommunen, og trenger av og til bil for å rekke alt som står på dagsorden. Da bruker jeg delebil, sier Hermansen.

– Det er praktisk og har gjort det mulig for kona og meg å bare ha én bil i stedet for to.

Han sier at delebil ikke passer for alle, men han tror det kan være en god løsning for langt flere enn de som bruker ordningen i dag.

Les også: