RSS-feed for aktueltsaker

103 har fått påvist koronasmitte i Drammen

103 personer bosatt i Drammen kommune har så langt fått påvist koronasmitte. På denne siden blir det gitt en løpende oppdatering av utviklingen av hvordan koronasmitten utvikler seg blant kommunens innbyggere.

Sist endret:

Få svar på dine koronaspørsmål

Torsdag 2. april svarer smittevernoverlege Einar Sagberg og kommuneoverlege John David Johannessen på innbyggernes spørsmål om koronautbruddet i en direktesending på Drammen kommunes Facebook-side og nettside.

Sist endret:

Bli sterkere og stødigere i egen stue

I disse tider med mer innetid, er det fint å kunne trene med god instruksjon fra vedlagte filmer. Du skal se trening får fram smilet og stødigheten. Lykke til!

Sist endret:

Viktige medmennesker og gode hjelpere

Handling av matvarer og henting av apotekervarer, samt telefonkontakt er arbeidshverdagen for mange som har meldt seg om frivillige. Møt noen av de mange som jobber for hjelpe andre.

Sist endret:

Nå kan du søke om forskudd på dagpenger

Mange arbeidstagere har de siste ukene søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV gjør det mulig for disse å søke om forskudd på dagpenger fra mandag 30. mars. Pengene kan utbetales før påske.

Sist endret:

Prognosen viser et stort merforbruk i 2020

Økonomirapporten etter de to første månedenes drift av den nye kommunen viser et positivt driftsresultat på i overkant av 20 millioner kroner. Men prognosen for 2020 som helhet viser at Drammen kommune har store økonomiske utfordringer, og tjenesteområdene varsler et samlet merforbruk på oppunder 100 millioner kroner.

Sist endret:

Kan søke NAV om utbetaling før påske

Koronasituasjonen har ført til en markant økning i registrerte brukere på NAV og en markant økning av personer som har søkt om dagpenger. Fra mandag 30. mars kan du søke om forskudd på dagpenger for å få penger utbetalt før påske.

Sist endret:

Koronasmittet drammenser døde

En person bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte, døde lørdag 28. mars. Kvinnen som nå er død, var over 90 år gammel og hadde underliggende sykdommer.

Sist endret:

Vindtorns poesipris til Cecilie Løveid

Under KulturAID Drammen sitt arrangement fredag kveld ble det offentliggjort at Triztan Vindtorn poesipris 2020 går til Cecilie Løveid.

Sist endret: