RSS-feed for aktueltsaker

206 har fått påvist koronasmitte i Drammen

206 personer som er bostedsregistrerte i Drammen kommune, har så langt fått påvist koronasmitte. På denne siden blir det gitt en løpende oppdatering av hvordan koronasmitten utvikler seg blant kommunens innbyggere.

Sist endret:

Unikt prosjekt med sesonglagring av solenergi

Det er ikke et hvilket som helst anlegg for lagring og fangst av fornybar energi som er tatt i bruk på Fjell i Drammen. Sesonglagring av varmeenergi blir kalt GeoTermos, og den får energi fra solceller og varmepumpe. Dette er helt unikt og prosjektet har vakt oppsikt både internasjonalt og nasjonalt.

Sist endret:

Det er varslet mye regn – pass på at sluk er åpne

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om mye nedbør. Fra fredag morgen til lørdag ettermiddag ventes lokalt omkring 40 mm regn på 24 timer. Huseiere oppfordres til å rense takrenner og avløpsrør samt sluk på egen eiendom og i nærheten av egen eiendom.

Sist endret:

Rydding rundt Steinkjerringa

Steinkjerringa har et laftet hovedbygg med tilhørende 27 mål tomt, midt i indrefileten av Drammensmarka. Drammen kommune kjøpte stedet for noen år siden og er nå i gang med å sette i stand uteområdet slik at det fremstår mer innbydende for markas besøkende.

Sist endret:

Styrker kommunebudsjettet med over 200 millioner kroner

De økonomiske rammene til tjenesteområdene i Drammen kommune styrkes med over 200 millioner kroner i 1. tertialrapport. Rundt halvparten går til dekning av ekstraordinære kostnader i forbindelse med koronapandemien.

Sist endret:

Spiralenåpning utsatt til 1. august

Oppgraderingen av Spiralen ble satt i gang høsten 2019. Planen var delvis åpning 1. juli. Dessverre har koronaepidemien påvirket framdriften til Spiralen-prosjektet.

Sist endret: