Aktuelt

RSS-feed for aktueltsaker

Utdanner lærere for alle landets kommuner

Visste du at Drammen kommunes voksenopplæring leverer tjenester til alle landets kommuner? På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, utdanner de lærere i samfunnskunnskap. Disse lærerne underviser nyankomne innvandrere.

Sist endret:

Utdanner lærere for alle landets kommuner

Vedtok avvikling av to sykehjem

Kommunestyret vedtok i går kveld avvikling av driften ved Fredholt bo- og servicesenter og Gulskogen bo- og servicesenter. Kapasiteten ved andre sykehjem i kommunen økes med til sammen 18 plasser og hjemmetjenesten styrkes med tre millioner kroner.

Sist endret:

Vis hensyn på den midlertidige brua

Vis hensyn til andre trafikanter på den midlertidige gang- og sykkelbrua, er den klare oppfordringen fra prosjektsjef Tommy Iversen.

Sist endret:

Vis hensyn på den midlertidige brua

Inviterer til klimaverksted for næringslivet

Hvordan skal vi sammen nå Drammens klimamål? Drammen kommune inviterer nå næringslivet til klimaverksted om reduksjon av klimagassutslipp og mer bærekraftig ressursbruk.

Sist endret:

Inviterer til klimaverksted for næringslivet

Energifusjonen behandles i juni

Styrene i Glitre Energi og Agder Energi anbefaler at de to selskapene fusjoneres, og grunnlagsdokumentene for en fusjon er nå publisert på Drammen kommunes nettsider.

Sist endret:

Energifusjonen behandles i juni

Kommunen trenger deg som brenner for miljøet

Vil du være med og bidra til at Drammen blir landets grønneste kommune? Drammen kommune søker nå etter innbyggere til en ressursgruppe for å utvikle kommunes klimastrategi!

Sist endret:

Kommunen trenger deg som brenner for miljøet

Nå kommer elektriske bysykler

Kommunen har åpnet for at private aktører kan tilby elektriske bysykler. 300-400 elektriske bysykler plasseres ut på strekningen fra Steinberg til Åskollen, samt opp i åssidene. Ordningen er et testprosjekt for både kommunen og for aktøren Bolt, som foreløpig er den eneste som har inngått avtale med kommunen.

Sist endret:

Nå kommer elektriske bysykler

Midlertidig gang- og sykkelbru åpnet

Klokken 10 åpnet ny midlertidig gang og sykkelbru, men noe arbeid med synlighet i overgangene mellom elementene på brua gjenstår.

Sist endret:

Midlertidig gang- og sykkelbru åpnet