- Konklusjonen er hyggelig lesning

Fjell 2020-prosjektet er evaluert. Noe av konklusjonen er at levekårene til barn og unge er blitt bedre, og Fjells omdømme er løftet. Nå skal arbeidet som er gjort bygges videre på og videreutvikles for hele kommunen

Publisert:

Å bygge en kommune

Å bygge en ny kommune er en komplisert og tidkrevende prosess. Rådmann Elisabeth Enger har i flere sammenhenger sagt at det tar seks år å etablere en kommune og få den i normal drift.

Publisert:

Gratis barnehageplass til flere

Ordningen med gratis plass i barnehagene for barn i lavinntektsfamilier videreføres og omfatter fra årsskiftet også barn i tidligere Nedre Eiker og Svelvik.

Publisert:

Smarte løsninger

Sensorer, kunstig intelligens, innsamling av data og kreative mennesker skal gjøre Drammen til en smart by. Jobben er godt i gang.

Publisert:

Digitalisering gjør hverdagen enklere

Digitale løsninger og hjelpemidler skal gi bedre tjenester og en enklere hverdag for både innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Publisert:

Nå kan du søke om ledsagerbevis

Flere innbyggere har etterlyst søknadsskjema for ledsagerbevis på kommunens nettside. Nå er det på plass.

Publisert:

Drammensbadet med besøkende nummer fire millioner

Siden åpningen av et av Norges største badeanlegg 1. september 2008, har veldig mange mennesker vært innom. Så mange at Drammensbadet sist onsdag kunne feire besøkende nummer fire millioner.

Publisert:

Velkommen til innbyggertorgene

Innbyggertorgene på rådhuset i Drammen og de tidligere rådhusene i Svelvik og Mjøndalen er videreført i den nye kommunen. I tillegg er målet at det skal bli innbyggertorg ytterligere tre steder før sommeren.

Publisert:

Smertefri overgang til ny kommune

I dag var Drammens ordfører Monica Myrvold Berg og rådmann Elisabeth Enger på besøk på to virksomheter i den nye kommunen. De ble beroliget av det de fikk se og høre.

Publisert: