Aktuelt

RSS-feed for aktueltsaker

Skogbrannfaren øker

Finværet er her, men det betyr dessverre også at skogbrannfaren øker. Sol og vind tørker ut vegetasjonen, og gjør at det nå skal lite til før det begynner å brenne. Husk at det bare er tillatt å grille i hagen, og ikke ute i naturen.

Sist endret:

Skogbrannfaren øker

Skaper bærekraft sammen på Frivilligbørs

Frivilligbørs er en møteplass der bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter møtes ansikt til ansikt. I løpet av en snau time mandag 6. mai på Union Scene ble det inngått 49 nye samarbeidsavtaler. Ved å samarbeide, dele på ressurser og skape nye relasjoner, bidrar alle avtalene til mer bærekraft i lokalsamfunnene våre.

Sist endret:

Skaper bærekraft sammen på Frivilligbørs

Drammens inntekter øker, men omstillingsbehovet er fortsatt stort

Regjeringens forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene slår positivt ut for Drammen kommune. Ved at skatteinntektene foreslås fordelt noe jevnere mellom landets kommuner og at storbytilskuddet økes noe, ligger Drammen an til å få rundt 90 millioner kroner mer i året fra 2025.

Sist endret:

Drammens inntekter øker, men omstillingsbehovet er fortsatt stort

Flomtopp ventes i slutten av uka

Med høyere temperaturer er snøsmeltingen i fjellet i full gang. Lørdag 18. mai er trolig vannføringen i Drammenselva på det høyeste, men alt tyder på at vi unngår skadeflom i Drammen kommune denne våren.

Sist endret:

Flomtopp ventes i slutten av uka

Gravide får tilbud om gratis kikhostevaksine

Fra mai 2024 får gravide tilbud om vaksine for å beskytte barnet sitt mot kikhoste fra fødsel. Vaksinen anbefales i uke 24 av svangerskapet, og fås hos jordmor eller fastlege.

Sist endret:

Gravide får tilbud om gratis kikhostevaksine

Deler av turveien ved Ypsilon er sperret av

De over 100 år gamle murene langs Drammenselva trenger å oppgraderes. Utbedringsarbeider er planlagt til høsten, men en nylig foretatt forundersøkelse avdekket at tilstanden for muren nedstrøms Ypsilon er verre enn forventet. Det er derfor satt opp sperringer langs turveien for å unngå at muren skal rase ut.

Sist endret:

Deler av turveien ved Ypsilon er sperret av

Yoel (24) manglet jobb, så fikk han den rette hjelpen

Yoel Hagos (24) hadde mange utfordringer i livet, og slet blant annet med å få en fast jobb å trives i. Etter at han ble én av flere unge deltakere i Gnist-prosjektet til NAV Drammen, har livet endret seg i positiv retning. Nå har han fast jobb og et «himmelsk» sted å bo.

Sist endret:

Yoel (24) manglet jobb, så fikk han den rette hjelpen