Dette må du vite i sommer

Arbeidet med ny bybru skrider frem. På denne siden vil du kunne lese om hva slags arbeider som pågår og på hvilken måte det berører naboer og næringsdrivende i området rundt, og deg som innbygger.

Sist endret:

28.06.2024

Elvefundamentet nærmest Bragernes tar form. Byggegropen innenfor «spunten» (den firkantede stålkassen midt i bildet over) er tom for vann og øvre delen av fundamentplata har blitt armert og støpt ut med betong nå i juni. På ettermiddagen 24. juni hentet PNC armeringen til søyla fra Holmennokken og senket denne ned i spuntgropa med mobilkran. På filmen under kan du se litt av hvordan det foregikk. 

Det pågår nå armering under vann i landkaret på Bragernes. Så selv om det kanskje ikke ser ut som om det skjer så mye på bragernessiden, så skjer det altså ting under vann. Dykkere fullfører nå armeringen rundt pelehodene helt i bunn av fundamentet. Her blir det om kort tid betongstøp under vann, og dette blir den siste store undervannsstøpen i prosjektet.

Grunnarbeid og fundamentering av Honnørbrygga er ferdig, og montering og støping av bryggekonstruksjonen har startet.

Dette skjer fremover

Det vil ikke bli støyende arbeid på anlegget på Bragernes i sommer, men det vil likevel være full aktivitet.

Her er noe av det som skal skje:

 • montering av stålbuer til bruoverbygningen
 • bygging av Honnørbrygge
 • forskaling og støp av sokkel og søyle for elvefundamentet nærmest Bragernes (akse 8).
 • tømming av den tredje (og siste) spuntkassen for vann
 • jobbing med betongkonstruksjon for landkaret på Bragernes
Illustrasjonsbilde av ny bybru med med markeringer av hvordan brua er delt inn i akser.
AKSER: Illustrasjonsbilde av ny bybru med med markeringer av hvordan brua er delt inn i akser.

Ferdsel på elva

Du som kjører båt på Drammenselva i sommer må være oppmerksom på endringer. Seilingsleden vil bli flyttet et par ganger i løpet av sommeren. Dette er i forbindelse med at stålbuene til brua skal løftes på plass, og for at store mobilkraner på lekter skal kunne operere trygt.
Vær derfor særlig oppmerksom på skilting og på anvisninger fra vaktbåt på elva. På den måten kommer alle seg trygt forbi. 

Det vil komme oppdatert info om ferdsel og fortøyning i forkant av Elvefestivalen i august.

Togstans og ny gangtrasé

På Bane NOR sitt prosjekt på Strømsø-siden blir det intensiv jobbing i sommer. Det vil blant annet bety støyende arbeider i perioder.

Fra 29. juni blir det stans i togtrafikk gjennom Drammen, og i fire uker fram blir det støy for naboer og ulemper for reisende. I motsatt ende av måneden venter tre spiltter nye spor og åpning av Jernbanekaia.

Fra 29. juli tas de tre nye sporene nærmest elva i bruk. Så fra denne datoen vil togene passere under en del av den nye Bybrua, og store deler av Jernbanekaia åpner da også for publikum.

29. juli åpnes også trappene fra midlertidig gang- og sykkelbru ned til perongen, og man kan gå langs elva for å komme til de nye sporene. Også Ryddinggangen åpnes, slik at togreisende kan gå via jernbanekaia til sporene mot elva. Alt dette kan du lese mer om på Bane NOR sin nettside.

Det kan også være lurt å følge Bane NOR sin Facebook-side for prosjektet i Drammen for å holde deg oppdatert.

23.05.2024

Ferdig med betongfundamentet nærmest Strømsø

Betongfundamentet med søyle i «akse 7» (elvefundamentet nærmest Strømsø) ble ferdig i slutten av mars og deler av stålspunten kunne fjernes i midten av april, slik at vårflommen får passere fritt. Bare toppen av den enorme søylen er synlig over vann i dag. Det er nå bygget en arbeidsplattform her og det snart klart for å montere stål!

Anleggsarbeider i en elv med grå betong i vannoverflaten.
FERDIG FUNDAMENT: Her ser du toppen av det ferdige fundamentet med søyle nærmest Strømsø-siden. På bildet, som er tatt i midten av april, skal en dykker ned for å kappe vekk spunt (støttekonstruksjon i stål).

Arbeidene med elvefundamentet nærmest Bragernes («akse 8») er godt underveis, og det er for tiden stor aktivitet under vann. Alle peler er ferdigstilt og kappet siden sist. Videre er det utført en første avrettingsstøp under vann. Armeringen til fundamentplata ble løftet inn i spuntkassen og tredd ned på de 16 pelene i begynnelsen av måneden. Nå jobber dykkere med å supplere armeringen og klargjøre for at første del av fundamentplata støpes.

Anleggsarbeid med lektere på en elv.
FUNDAMENT TIL BRUA: Her blir armeringen til fundamentplata nærmest Bragernes heist inn, for å senkes ned i spuntkassa (støttekonstruksjon for å hindre løsmasser i å komme inn). Dette ble gjort 14. mai.

Fredag 24. mai støpes første del av fundamentplata i elvefundamentet nærmest Bragernes («akse 8»). Betongen skal pumpes fra anleggsområdet via rør ut til fundamentet i elva. Fundamentstøpen, som er på drøye 270 m3 (kubikkmeter) betong, starter rundt klokken 09.00 fredag og forventes å pågå i 14-15 timer.

Omtrent 40 billass med betong vil bli levert til anleggsområdet på Bragernes i løpet av disse 14-15 timene. Dermed vil det bli økt trafikk med betongbiler i Nedre Strandgate.

Når denne støpen er herdet, vil spuntkassen bli tømt for vann og resten av fundamentet og søylen bygges «tørt». Den samme prosessen er allerede gjort med elvefundamentet nærmest Strømsø («akse 7»).

På Bragernes er pelearbeidene for landkaret og Honnørbrygga i sluttfasen. Når pelearbeidene er ferdig, skal pelene armeres og støpes ut med betong. Det skal bygges landkar under og over vann, og selve brygga bygges opp.

Stålkonstruksjoner som står opp fra vannet i en elv.
BRYGGE: Her skal Honnørbrygga komme, og det du ser i vannet er peler. Pelene skal snart armeres og støpes ut med betong.

Stål underveis til Drammen

Stålkonstruksjonen, som blir overbygningen til brua, blir levert Drammen i 30 forskjellige deler. Konstruksjonen veier til sammen rundt 1250 tonn. Stålet skal monteres og sveises sammen ved hjelp av kran på elva. Delene til brua blir i hovedsak fraktet på båt til Drammen havn, for omlasting til fartøy/lekter som kan passere under jernbanebrua.

Den første leveransen med stål har nå ankommet Drammen havn fra Tyskland, videre ankommer stålet fordelt på flere datoer utover sommeren. Det betyr at brua begynner å ta form, også over vann, i løpet av sommeren.

Store ståldeler ligger på en havn med en stor båt i bakgrunnen.
STÅL FRA TYSKLAND: De første ståldelene, som sammen med flere skal bli selve brukonstruksjonen, har kommet til Drammen havn. Stålet skal monteres og sveises sammen ved hjelp av kran på elva.

Ferdsel på elva

I forbindelse med montering av stålet blir det i sommer stor aktivitet, noe som legger føringer for annen ferdsel på elva. Det er derfor viktig at alle som ferdes på elva følger med på informasjon via Drammen kommunes informasjonskanaler (på denne siden og på Facebook). Det er viktig å forholde seg til skilting og anvisninger på stedet.

21.03.2024

Brufundamentene i elva tar form. Det er allerede støpt bunnplate og sokkel, og det gjøres nå klart for støp av den første brusøyla, på fundamentet nærmest Strømsø. 

Støp av søyle onsdag 27. mars

Støpen av søyla planlegges onsdag 27. mars og varer én arbeidsdag (6-8 timer). Betongen pumpes fra Bragernes, gjennom rør på lektere og ut til fundamentet. I denne forbindelse blir det økt trafikk med betongbiler i Nedre Strandgate.

I den grad noen planlegger båttur på elva denne onsdagen –båter vil kunne passere nærmest Strømsø mens støpen pågår. Vær oppmerksom på anvisning fra vaktbåt. 

Arbeider i påskehelga

Bybru-entreprenøren kommer til å stå på gjennom hele påsken for å sikre fremdriften frem mot vårflom. Det er nemlig et viktig mål å fjerne én av spuntkassene (den boksen du ser bilde av under her) i elva før flommen.

Arbeidstider i påskehelgen vil være:

 • skjærtorsdag, langfredag og påskeaften fra klokka 07.00-19.00 – hovedsakelig dykkerarbeid etter kl. 17.30
 • søndag – fri.
 • 2. påskedag fra klokka 07.00-17.30

Arbeidene som planlegges av Drammen kommune påskehelgen er ikke støyende arbeider.

Bane NOR gjennomfører støyende arbeider i togbrudd.

Anleggsarbeid i en gigantisk stålboks med armeringskonstruksjon i midten.
SØYLE: I denne boksen, som kalles spuntkasse, skal det støpes en søyle til den nye bybrua.

01.03.2024

Det blir økt trafikk i Nedre Strandgata på Bragernes fra mandag 4. mars og gjennom natten til tirsdag 5. mars. Dette er i forbindelse med en større betongstøp for fundament i elva.

Støpearbeidene starter rundt klokken 14.00 mandag. Omtrent 90 billass med betong vil bli levert til anleggsområdet på Bragernes i løpet av et snaut døgn. 

Betongen skal pumpes fra anleggsområdet via rør ut til fundamentet i elva (nærmest Strømsø). Fundamentstøpen, som er på drøye 600 m3 (kubikkmeter) betong, planlegges å starte mandag 4. mars kl.14.00 og antas pågå i omtrent 20 timer. Det vil pågå omtrent til kl.10.00 tirsdag 5. mars. 

Det er viktig at støpingen skjer sammenhengende, og dette er årsaken til at arbeidet må pågå gjennom natta. Arbeidet skal ikke skape særlig støy.

En svær "boks" er laget slik at man kan fylle den med betong. I bunnen av boksen står noen arbeidere og det står og ligger armering på gulvet.
STØP: I bunnen av denne "boksen" skal det støpes fra mandag kveld, gjennom natten og fram til tirsdag morgen. Ferdig høyde skal være i flukt med elvebunnen.

 

06.12.2023

Dykkere har nå ferdigstilt all armering under vann i akse 7 (elvefundamentet nærmest Strømsø), og det skal nå utføres en større undervanns-støp for dette fundamentet. Støpen, på drøyt 400 m3 (kubikkmeter) betong, skjer på 8-9 meters dyp inni spuntkassen.

Arbeidene vil starte fredag morgen 8. desember. I løpet av ca. et døgn vil 60 betongbil-lass leveres via Grønland til Bane NORs anleggsområde på Strømsø. Betongen pumpes ut med betongpumper fra land og ut på lekter i elva. Det er viktig at støpingen skjer sammenhengende, og dette er årsaken til at arbeidet må pågå gjennom natta. Arbeidet skal ikke skape særlig støy.

Det neste som skjer, når betongen har herdnet nok, er at spuntkassen tømmes og tettes, slik at resterende fundament og betongsøyle opp til overflaten kan bygges «tørt».

De støyende spuntarbeidene i akse 8 (elvefundamentet nærmest Bragernes), som vi varslet den 16. november, ser ut til å bli ferdig i løpet av denne uken, noe raskere enn forventet.

Prosjektet tar juleferie fra 22. desember til 3. januar.

Anleggsarbeid i en elv. Hvit trapp med stålkonstruksjoner som skal bli en del av ny bybru.
SKJER MYE: Det skjer mye både under og over vann med bygging av ny bybru. Dette bildet er tatt 4. desember og viser litt av hvordan trappa som går ned fra den nye brua blir. Den ene trappa går rett ned til togsporet, mens den andre går ned mot kaia og elvepromenaden.

16.11.2023

Det jobbes med fundamentering i alle akser i elva.

Akse 7

 • I akse 7, som er elvefundamentet nærmest Strømsø, ble den første betongstøpen til nytt fundament utført under vann denne uken (uke 46). Støpen er en halv meter tykk «plate» som befinner seg på 10 meters dyp inni spuntkassen, tre meter under elvebunn.
 • I slutten av uken kommer det opp en stor kran (500 tonn) til anlegget for å senke ned et prefabrikkert (ferdig sammensatt) armerings-«bur» oppå denne første betongplata. Armeringen skal kompletteres under vann av to lag anleggsdykkere. De skal blant annet sørge for at armeringsstenger blir dratt på plass og festet rundt pelene. Dette er svært komplisert dykkerarbeid som det er satt av flere uker til å utføre og kvalitetssikre. Neste undervannstøp, (på ca. 400 m3 betong) blir i desember.

Akse 8

 • I akse 8, som ligger ved elvefundamentet nærmest Bragernes, ble all peling ferdig utført i oktober. Fra uke 47 starter spuntarbeider i denne aksen. Dette kan medføre en del støy. Arbeidene pågår hverdager kl. 07.00-19.00 og antas vare i 3-4 uker.

Akse 9

 • Ved akse 9 (landkar Bragernes og ny Honnørbrygge) har peling pågått for ny Honnørbrygge. Det er bla etablert tre peler kloss inntil Skutebrygga restaurant. Spuntkassen til landkar-fundamentet er ferdig avstivet. Her følger mudring inni spuntkassen, kapping av peler, armering og betongstøp under vann. Pelearbeider for Honnørbrygga vil fortsette utover i vinter. Dette er en type peler som ikke forårsaker så mye støy, siden de bores og ikke slås ned.

På Bane NOR del av prosjektet støpes det fra 16. november første av tre etapper av brudekket over jernbanen.

21.09.2023

Hele august og et stykke ut i september var Bybruaanlegget preget av de store vannmengdene etter ekstremværet Hans. Beredskapsplaner for flom ble iverksatt og fulgt opp i perioden. Daglige ukeprognoser fra NVE var til stor nytte for hele kommunens beredskapsteam – også for Bybruprosjektet. Vannføringen var på det meste 2000 m3/s, og det er nesten fire ganger mer enn en «vanlig» sommerdag på elva.

Fremdriften ble noe satt tilbake i denne perioden, blant annet var det på et tidspunkt ikke forsvarlig å manøvrere lektere med materialforsyninger fra riggområdet på Holmennokken. Til tross for utfordringene har entreprenøren klart å utføre pelearbeider til det andre elvefundamentet (nærmest Bragernes). Forsterkingen av de tre gjenværende gamle fundamentene er også fullført nå, slik at de sikkert skal tåle vekten av stålet under montering av ny bruoverbygning.

29 meter lange stålbjelker

To 29 meter lange stålbjelker ankom natt til mandag 18. september fra verkstedet i Tyskland. Disse ble heist på plass av Bane NORs entreprenør NCC mandag og tirsdag denne uken. Dette var en viktig milepel for prosjektet. Bane NOR støper etter planen brudekke over denne delen av sporområdet (og stålbjelkene), i midten av november.

Jobbes i alle akser

Det foregår nå arbeider med fundamenter i alle akser.

 • I akse 7, elvefundamentet nærmest Strømsø, er nå pelene nesten komplette. Avstiving av spuntkassen pågår, og det jobbes for å forberede støp av fundament. Dette innebærer å kappe pelene til riktig nivå før armering og støp utføres. Alt dette foregår under vann og planlegges utført i oktober og november.
 • I akse 8, elvefundamentet nærmest Bragernes, pågår pelearbeidene som planlagt. Ramming og boring av peler vil fortsette til siste halvdel av oktober.
 • I akse 9, landkaret på Bragernes, er boring av peler fullført, og spuntkassen vil nå bli avstivet. Her følger mudring inni spuntkassen, kapping av peler, armering og betongstøp under vann. Rundt landkaret skal det peles og erosjonssikres ferdig for ny Honnørbrygge. Tidsrom for dette vil prosjektet komme nærmere tilbake til.

Prosjektside for bybrua

30.06.2023

Vårflommen skapte noen dagers utfordringer da den nådde høydepunktet i slutten av mai, men for elvefundamentet nærmest Strømsø (akse 7) er nå all peling og spunting ferdig.

Fremover skal spuntkassen i akse 7 stives av med store stålbjelker. De øverste 27 meterne av pelene armeres og støpes ut med betong. Det skal også installeres massive kjerner av stål fra elvebunn og godt ned i fjell på 70 meters dybde. Senere i sommer er den første store betongstøpen planlagt - under vann - inni spuntkassen. (Det må til før spuntkassen kan tømmes for vann og fungere som byggegrop i elva.)

For elvefundamentet nærmest Bragernes (akse 8) har det pågått mudringsarbeid en stund. Dette etterfølges av erosjonssikring utover i juli. De utgravde massene rundt den planlagte spuntgropa erstattes med stabile steinmasser. I akse 8 planlegges pelearbeidene å starte opp i første halvdel av august. Ramming av peler er støyende arbeider, og vil foregå over en periode på 2-3 måneder.

Tårnkran på elva

Entreprenørens planer for en midlertidig tårnkran midt i elva, er nå klare. Kranen skal kunne løfte materialer ut til begge elvefundamentene, og senere opp på det nye brudekket. Plassering blir mellom midlertidig bru og ny bru. Kranen skal stå på et lignende fundament som midlertidig bru – på fire peler til fjell.

Pelearbeider for kranfundamentet vil pågå i perioden uke 28-30, og det vil da være impulsivt støyende arbeid. Det er planlagt å jobbe mandag-fredag klokken 07.00-19.00 og lørdager 07.00-12.00. Det vil også bli nødvendig å stenge midlertidig gang- og sykkelbru i perioder i forbindelse med at kranen skal løfte stålrør. 

Kraner og anleggsarbeid langs elvebredden på Bragernes i forbindelse med ny Bybru.
FORSTERKES: De gamle fundamentene skal nå forsterkes.

Forsterker de gamle fundamentene

Riventreprenøren, AF Decom, er tilbake. I ukene før og etter fellesferien har de fått i oppdrag å forsterke de siste tre gjenværende fundamentene fra den gamle bybrua. Det viste seg under rivearbeidene at fundamentene var i dårligere stand enn forventet, og helt uten armering i betongen.

Siden de tre fundamentene skal bære noe av stålkonstruksjonen under montering, er det bestemt at de må forsterkes for å få god nok sikkerhetsmargin under oppføringen i 2024.

Ny støttemur Bragernes

I akse 9 ved Bragernes nærmer seg støttemuren seg snart ferdig. Det pågår fortsatt boring, og noen peler skal slås ned nærmest spuntkassen.

Det skal fylles løsmasser, som komprimeres godt, bak muren. Etter dét er det planer om å trekke opp den midlertidige lange spunten på Bragernes. Dette skjer trolig litt ut i august.

Deler av mannskapet avvikler ferie i juli, mens andre jobber på. Oppsummert blir det relativt mindre aktivitet i ferieukene, men det jobbes på med kranfundament, erosjonssikring og komplettering av peler.

bygningsarbeider på Bragernes i forbindelse med ny bybru
BRAGERNES: Støttemuren på Bragernes nærmer seg snart ferdig. Det pågår fortsatt boring, og noen peler skal slås ned nærmest spuntkassen.

Bane NORs arbeid på Strømsø

Bane NOR skal jobbe gjennom hele sommeren, blant annet med arbeider på Drammen stasjon og sin del av Bybrua. 

Deres arbeid kan du lese mer om på Bane NOR sin nettside.

Du kan også se filmer og bilder på Bane NORs Facebook-side.

12.05.2023

Fundamenteringsarbeider i elva fortsetter etter 15. mai. Dette innebærer blant annet ferdigstillelse av fundament nærmest Strømsø, akse 7 og ved landkar på Bragernes, akse 9. I tillatelsen fra Statsforvalter var det opprinnelig en streng begrensning til anleggsaktiviteter i perioden 15. mai- 15. september, av hensyn til rekreasjon og friluftsliv. Aktiviteter på elvebunn, som mudring, peling og spunting var ikke tillatt i perioden. I endrede tillatelser (senest 9.5.2023), står vi nå friere til å prioritere prosjektets fremdrift. Vi har ikke lenger bestemte datoer å følge, men vi planlegger og tar hensyn/tilrettelegger best mulig med tanke på miljørisiko, rekreasjon og friluftsliv.

Det arbeides med å få på plass de store spuntkassene i akse 7 (elvefundamentet nærmest Strømsø) og akse 9 (landkar på Bragernes). Dette arbeidet forventes ferdig omkring månedsskiftet mai/juni. I elvekanten på Bragernes gjenstår det å utføre en del pelearbeider inni og rundt spuntkassen, og dette vil fortsette ut juni. Arbeidene skaper støy når de står på, men vil ikke vedvare lenge av gangen.

Det graves og mudres på elvebunn også i akse 8. Dette er forberedelser til peling som skal starte i august.

Prosjektet har etablert beredskapsplaner og er forberedt dersom det skulle bli flom. Vi er også koblet opp mot kommunens øvrige beredskap og får jevnlige prognoser fra NVE. Vannføringen kan påvirke fremdriften på arbeidene beskrevet over. Prosjektet har planer for hva som må gjøres ved ulike scenarier for å trygge mannskap, lektere og maskiner. Det er også ekstra overvåking og beredskap for erosjon på elvebunn.

For å unngå tilslamming av strendene har det ligget «siltgardiner» ved noen kommunale badestrender i vinter. Siltgardinene vil enten bli fjernet eller flyttet lenger ut slik at de ikke er i veien for badende i sommer.

20.04.2023

Noen endringer i planene gjør at spuntarbeiene vil starte en uke tidligere enn først planlagt. Dermed vil det bli støyende arbeider på Bragernes fra uke 17. Ramming av rørpeler og spunt vil  dermed skje vekselvis i ukene 17, 18 og 19.

Har du spørsmål, finner du kontaktinformasjon neders i saken. 

28.03.2023

Det vil bli støyende arbeider på Bragernes fra uke 14 og frem til 15. mai.

Det er i forbindelse med fundamentering av landkar og deler av ny Honnørbrygge, at det denne våren vil bli impulsiv støy fra ramming av stålrør, før resterende spunting utføres. De aktuelle arbeidene foregår i elvekanten midt imellom midlertidig bru og Skutebrygga. Støyende arbeider begrenses til kokken 07.00-19.00 hverdager. Mindre støyende arbeider utføres også enkelte lørdager.

 • Uke 14 (man-ons. før påske), samt uke 15, 16 og 17: Ramming av 13 korte rørpeler for fremtidig Honnørbrygge.
 • Uke 18 og 19: Spuntarbeider. Resterende vegger i spuntkassen for nytt landkar rammes.
  Planen er med forbehold om endringer.

Det vil også være aktuelt å ramme peler til et kranfundament i elva. Tidsrom er foreløpig ikke fastsatt.

Drammen kommune’s entreprenører tar fri fra Skjærtorsdag til andre påskedag.

03.03.2023

Pelearbeider for fundament i akse 7 nærmer seg nå ferdigstillelse. Det gjenstår per i dag seks av totalt 22 stk. peler.

Det har vært en del utfordringer med fremdrift på pelearbeider. Entreprenøren fikk som følge av dette først tillatelse til støyende kveldsarbeidstid ut januar. Senere ble perioden utvidet til å gjelde frem til og med 11. mars.

Etter at samtlige peler i akse 7 er montert starter entreprenøren i april med å etablere spuntkasse (nåler av stål som vibreres ned i elvebunnen) rundt pelene. Spuntkassa danner rammen for ett av to betongfundamenter i elva som skal bære Bybrua.

Arbeider med erosjonssikring rundt spuntkasse i akse 7 vil som følge av utfordringer med pelearbeider ikke bli ferdig innen 15. mai. Prosjektet har søkt om endring til Statsforvalteren og har fått tillatelse til å ferdigstille arbeider i elva. Ny fremdriftsplan legger opp til ferdigstillelse 1. juni, men vårflom kan føre til ytterligere utsettelser av denne datoen.
Det vil kontinuerlig logges partikkelspredning i elva nedstrøms anlegget.

arbeidere i gult arbeidstøy jobber med armering på bragernes langs med elva
Arbeiderene fra PNC jobber med armering av sålen til ny permanent støttemur på Bragernes.

Arbeider ved Bragernes

Riving av fundamentet til det gamle landkaret på Bragernes pågår nå. Dette er arbeider som foregår under vann og støyer lite.
Mudring og erosjonssikring er i hovedsak ferdig på Bragernes.

Montering av stålkjernepeler til ny permanent støttemur på elvesiden av den midlertidige spunten er utført. Støping av permanent støttemur vil bli utført de kommende ukene.

I uke syv ble én av fire vegger med spunt til nytt landkar etablert. Spunt ble montert i vann og støyet betydelig mindre enn spuntarbeider som ble utført i august i fjor. Mot slutten av mars planlegges oppstart boring av peler til landkaret. Arbeidene planlegges å vare i underkant av én måned. Støyen vurderes å være beskjeden.

Etter boring vil de øvrige spuntveggene rundt landkaret monteres. De som er berørt av støyende aktivitet vil bli varslet.

Arbeider i akse 8

Akse 8 er fundamentet i elva nærmest Bragernes. Her foregår det nå trekking av trepeler fra fundament fra den gamle Bybrua. Det er nødvendig å fjerne gamle trepeler for å kunne gjøre plass til nytt fundament. Dette er nøysomt arbeid som utføres i samarbeid med dykkere som markerer hvor pelene er under vann.

Det settes en luftdrevet hammer over hver pel som slår ned på peletoppen for å løsne pelene fra leira før de trekkes opp. Dette arbeide kan støye litt.

Deretter starter mudring og erosjonssikring.

Kontakt

Fremdrift om arbeidet på Strømsø og deres del av tiltaket Drammen–Kobbervikdalen kan du lese om på Bane NOR sine nettsider. 

Har du spørsmål eller spesielle behov i forbindelse med arbeidene, er det bare å ta kontakt.

bilde fra midlertidig gang- og sykkelbru ned på landkaret på Bragernes
Støping av permanent støttemur vil bli utført de kommende ukene.