Over halvveis med Bybrua

Føles det lenge til ny bybru i Drammen skal stå ferdig? Den gode nyheten er at vi er over halvveis i prosjektet. Her får du et tilbakeblikk på det viktigste som har skjedd til nå, og oversikt over hva som skal skje fremover. Ikke minst kan du se hvor fin Bybrua blir til slutt.

Sist endret:

Husker du da rivingen av den gamle bybrua startet? Dagen etter 17. mai i 2022 var rivingsarbeidet godt i gang, og etterhvert ble de store brufundamentene sprengt. Store mengder vann fra elva sprutet opp da fundamentene sprengte.

Den gamle bybrua fra 1936 var blitt historie. 

Slik så det ut under testsprengingen:

Siden rivingen har det skjedd mye med bygging av en ny bru.

Her er oversikt over milepæler i arbeidet så langt:

  • Ny støttemur på Bragernes for å styrke opp langs elvebredden.
  • Mudring og erosjonssikring ved elvebredden og ved nye fundamenter. 
  • Støping av fundamentene pågår. Fundamentene, sammen med pelene, utgjør underbygningen av brua. 
  • Peler (konstruksjonsdelene som er banket ned i fast grunn) til ny honnørbrygge på Bragernes er nesten ferdigstilt.
  • Produksjon av stål til overbygningen av brua pågår for fullt.

Skal stå ferdig høsten 2025

Det er mange komplekse prosesser som har foregått under vann for å gjøre underbygningen til bybrua klar. Ulike værforhold har til tider gjort det utfordrende å holde seg til planlagt framdrift i prosjektet. 

Flommen i august i fjor gjorde det vanskelig å jobbe på elva, på grunn av veldig stor vannføring. I januar var det tidvis temperaturer på 20 minus, som gjorde at elva ble dekket med is. Dermed ble det krevende å frakte utstyr og mannskap til og fra land. 

Tross utfordringer med flom og is, er planen fortsatt at ny bybru skal stå ferdig i løpet av høsten 2025.

Under ser du isbryteren «Iver» jobbe seg gjennom isen for å lage råk mellom Holmennokken og Bybrua. 

Deler til ny bru fraktes fra Tyskland

I månedene framover skal underbygningen ferdigstilles, som vil si at alle fundamentene skal støpes og bli klart til å bære resten av brua. 

Produksjonen av selve brua foregår i Tyskland. I løpet av sommeren vil store stålkonstruksjoner fraktes med båt fra Tyskland og til Drammen. Deretter vil stålkonstruksjonene monteres sammen på fundamentene. 

Til høsten starter man med støping av brudekket. 

Store stålplater som ligger oppå hverandre og menn med hjelm og gule vester.
TYSKLAND: Stålkonstruksjonene til overbygningen av den nye bybrua produseres i Tyskland.
Oversiktsbilde i fugleperspektiv over en bred elv i en by med en ny bru over.
FRA LUFTA: Her ser du et oversiktsbilde av den nye bybrua som bygges. Du ser blant annet tydelig trappene som går ned til plattform på Drammen stasjon og til Jernbanekaia på østsiden av Bybrua.

Brede fortau 

Til slutt skal viktige funksjoner som fortau, sykkelfelt, rekkverk, lys og heis på plass. Fortauet blir fem meter bredt nedstrøms og tre meter bredt oppstrøms. Det blir også syv trapper totalt, som gjør det lettere å gå av og på brua fra flere steder.

Flere trapper

Tre av trappene går rett ned til plattform på Drammen stasjon. To av trappene går ned til Jernbanekaia.

Det blir også en egen trapp ned til et oppgradert kiss and ride-området. Samt en trapp mellom Ticonbygget og Bybrua. 

Hyggelig ved bruenden

Ved bruenden på Bragernes blir det bredere enn det var før. Området ved Honnørbrygga blir åpent og tilgjengelig for folk. Det skal lages sitteplasser i trappene ved brygga, slik at man kan sette seg ned og nyte utsikten mot vannet. 

– Det blir hyggeligere å ferdes og oppholde seg i området. Vi trekker torget helt ned til elva, forklarer prosjektsjef Tommy Iversen.

Mennesker som slapper av ved bryggekanten ved enden av en bru i solnedgang.
TILGJENGELIG: Med den nye bybrua blir området nede ved elva på Bragernes mer tilgjengelig igjen. Her er en illustrasjon av hvordan det skal bli når brua er ferdig i 2025.

Lokal granitt

I tillegg skal lokal, rød røykengranitt være underlaget på store deler av bybrua nærmest Bragernes. Det blir et overgangsfelt på brua, der det blir mer og mer grå granitt nærmere Strømsø. Det er for at granitten skal samsvare med den grå granitten på Strømsø torg.

– Det har vært viktig for oss å ta vare på det historiske kulturmiljøet i området og derfor ønsket vi å ha lokal granitt, sier prosjektsjefen.

Her har vi samlet all info, film og bilder du trenger å vite om Bybrua

Se hvor fint det skal bli

På bildene under kan du dra pila i bildet til høyre eller venstre. Da ser du anleggsarbeidene fra i vinter, sammenlignet med hvordan det skal bli til slutt fra ulike vinkler.

BRUA FRA STRØMSØ: Strømsø ved togstasjonen. På illustrasjonen ser du hvordan den nye bybrua blir fra Strømsø-siden.

 

BRUA FRA BRAGERNES: Her ser du illustrasjonsbilde av hvordan det skal bli til slutt ved bruenden på Bragernes. Da ser du at blant annet statuene med to damer, som heter Sjøen og By og land, er tilbake.

 

HELE BRUA: Arbeid med brua sett fra elvepromenaden på Grønland. På illustrasjonen ser du hvordan den nye brua vil se ut på avstand fra denne vinkelen, her illustrert med solnedgang.

 

SETT FRA LUFTA: Arbeider på elva i januar og oversiktsbilde av hvordan den nye brua blir til slutt, med brede fortau, sykkelfelt og trapper ned på begge sider.

 

STORE FORANDRINGER: Honnørbrygga er i dag en del av anleggsområdet og kan ikke brukes av innbyggere. Men med den nye brua blir Honnørbrygga en åpen og tilgjengelig plass der folk kan gå, løpe, sykle eller sette seg ned for å nyte utsikten.