Siste aktueltsaker om bybrua

Nå skal det erosjonsikres

Arbeidene med den nye Bybrua pågår for fullt. Timelapsen viser rivingen av brua fra slutten av mai og fram til starten av oktober. Det synes ikke så godt på overflaten hva som gjøres akkurat i disse dager, men etter uker med mudring har nå erosjonssikringen startet.

Sist endret:

Nå skal det erosjonsikres

Sprenger brufundamenter i elva

Fundamentene som står igjen etter Bybrua i Drammenselva skal sprenges bort. I den korte perioden det sprenges, sørger vakter for at folk ikke står for nære, og den midlertidige gangbrua stenges.

Sist endret:

Sprenger brufundamenter i elva

Skulpturen Båt er tatt bort

I forbindelse med arbeidet med ny bybru er også skulpturen Båt tatt ned. Skulpturen ved bruenden på Bragernes kommer på plass igjen i 2025.

Sist endret:

Skulpturen Båt er tatt bort