Siste aktueltsaker om bybrua

RSS-strøm om bybrua

Støyende arbeider fra uke 14

Arbeidet med ny bybru skrider frem. På denne siden vil du kunne lese om hva slags arbeider som pågår og på hvilken måte det berører naboer og næringsdrivende i området rundt, og deg som innbyggere.

Sist endret:

Støyende arbeider fra uke 14

Ferdsel på Drammenselva sesongen 2023

Elva er for alle. Det er et mål å holde elva åpen for ferdsel gjennom hele bybrua-prosjektet, men det kan variere i løpet av sesongen hvor og når det vil være greit passere.

Sist endret:

Ferdsel på Drammenselva sesongen 2023

Dykkere bidrar i sprengningsarbeidet

Mens vi andre hutrer over den midlertidige gang- og sykkelbrua mellom Strømsø og Bragernes, er det fire personer som dykker i timevis i det kalde vannet i elva. Dykkerne bidrar med nødvendig kompetanse i arbeidet med ny bybru.

Sist endret:

Dykkere bidrar i sprengningsarbeidet

Har undersøkt saken om kostnadene for ny bybru

Bybrua blir vesentlig dyrere enn det som lå i de opprinnelige kostnadsanslagene. Nå har KPMG undersøkt hvorfor det er så stort avvik mellom kostnadsanslagene og det som blir de faktiske kostnadene og hva det er mulig å lære av dette.

Sist endret:

Har undersøkt saken om kostnadene for ny bybru

Nå skal det erosjonsikres

Arbeidene med den nye Bybrua pågår for fullt. Timelapsen viser rivingen av brua fra slutten av mai og fram til starten av oktober. Det synes ikke så godt på overflaten hva som gjøres akkurat i disse dager, men etter uker med mudring har nå erosjonssikringen startet.

Sist endret:

Nå skal det erosjonsikres