Siste aktueltsaker om bybrua

RSS-strøm om bybrua

Siste nytt om arbeidene med Bybrua

Arbeidet med ny bybru skrider frem. På denne siden vil du kunne lese om hva slags arbeider som pågår og på hvilken måte det berører naboer og næringsdrivende i området rundt, og deg som innbygger.

Sist endret:

Siste nytt om arbeidene med Bybrua

Prøveordning med taxi fra torg til torg

Fra november til april vil Drammen kommune prøve ut en ordning der de som har vanskeligheter med å bruke den midlertidige brua mellom torgene på Bragernes og Strømsø, kan kjøre taxi.

Sist endret:

Prøveordning med taxi fra torg til torg

Her ligger den nye Bybrua

Stål er stål eller…? Nei, ikke helt. Når Drammen kommune trenger 1250 tonn stål til den nye Bybrua, er det viktig at alt stålet fra fabrikken er på stell.

Sist endret:

Her ligger den nye Bybrua

Ferdsel på Drammenselva sesongen 2023

Elva er for alle. Det er et mål å holde elva åpen for ferdsel gjennom hele bybrua-prosjektet, men det kan variere i løpet av sesongen hvor og når det vil være greit passere.

Sist endret:

Ferdsel på Drammenselva sesongen 2023

Dykkere bidrar i sprengningsarbeidet

Mens vi andre hutrer over den midlertidige gang- og sykkelbrua mellom Strømsø og Bragernes, er det fire personer som dykker i timevis i det kalde vannet i elva. Dykkerne bidrar med nødvendig kompetanse i arbeidet med ny bybru.

Sist endret:

Dykkere bidrar i sprengningsarbeidet