Innfører egenandel på 20 kroner for taxi fra torg til torg

I perioden 1. november 2023–30. april 2024 gjennomfører Drammen kommune en forsøksordning der det tilbys taxi for de som har utfordringer med å benytte den midlertidige brua som erstatter Bybrua i anleggsperioden. De tre første månedene har ordningen vært gratis, men fra 1. februar innføres en egenandel på 20 kroner per tur.

Sist endret:

Tilbudet fungerer slik at man kan møte opp på rådhuset i Drammen sentrum, eventuelt på et av knutepunktene, Svelvik, Strømsø eller Mjøndalen, og få et kort som gir anledning til å bruke tjenesten. Ordningen er tillitsbasert, som betyr at kommunen ikke krever dokumentasjon av behovet.

Prosjektsjefen for ny bybru, Tommy Iversen, forteller at det er utstedt mer enn 750 kort, og allerede i november ble det kjørt ca. 1000 turer. I desember økte bruken til 1500 turer. Tallene for januar foreligger ikke ennå, men det er ingen tegn til at bruken går ned.

Det kan være at vi undervurderte behovet. Vi kan heller ikke utelukke at det at tjenesten har vært gratis kan ha ført til at den har blitt brukt ekstra mye.

Tommy Iversen

Kommunen skal bruke erfaringene fra forsøksperioden for å finne ut hva som er beste løsning fremover, særlig med tanke på neste vinter, som blir den siste med den midlertidige brua. For å gjøre en slik vurdering, er det veldig viktig for oss å vite hvor stort det reelle behovet er, påpeker prosjektsjefen.

Fra 1. februar innfører kommunen en egenandel på 20 kroner per tur for å bruke ordningen. Dette beløpet er valgt fordi det er såpass lavt at det anses å ikke være til vesentlig hinder for de som har et stort behov for tilbudet.

Aslaug Brandt Trondsen har representert eldrerådet i arbeidet med løsningen, og har fulgt ordningen fra den ble planlagt i fjor. Hun er også leder av Jernbanepensjonistenes Forening Drammen. Hun er overrasket over at så mange har benyttet seg av ordningen med taxi fra torg til torg.

Erfaringen til nå viser tydelig at behovet for en slik ordning er stort, men etterspørselen overgår det som var forventet. Det er viktig at kommunen fortsetter tilbudet til de som har utfordringer med å komme over brua, spesielt i vintersesongen, sier Trondsen. Hun mener det viktigste er at det finnes et tilbud fram til ny bru er på plass i 2025, og har derfor ikke innvendinger mot at det innføres en liten egenandel på 20 kroner per tur.

Liv Astri Hansen har representert rådet for personer med funksjonsnedsettelse i arbeidet. Hun er enig med Trondsen om viktigheten av et tilbud til de som trenger det, men støtter også innføringen av en egenandel. Hansen er også leder i Drammen og omegn lokallag av Norges Blindeforbund. På et medlemsmøte nylig informerte kommunen om planene for en egenandel på 20 kroner. Hansen forteller at medlemmene var positive til en egenandel så lenge den er på det nivået som nå innføres.

  • Egenandelen på 20 kroner innføres fra og med 1. februar. Man betaler til sjåføren, og både kort og kontanter kan benyttes. Kortene som er utstedt, gjelder fortsatt.