Skal du kjøre båt på elva? Da bør du lese dette

Elva er for alle. Det er et mål å holde elva åpen for ferdsel gjennom hele bybrua-prosjektet, men det kan variere i løpet av sesongen hvor og når det vil være greit passere.

Anleggsarbeider på elva.
SKILT: Det er tydelig skiltet hvor båter kan passere forbi anleggsarbeidet, på begge sider av midlertidig gang- og sykkelbru. Omtrent på midten, markert med gule piler, kan du trygt komme deg fordi med båten din.

Det pågår fortsatt omfattende arbeider i forbindelse med bygging av ny bybru. Det bygges nye fundamenter til Bybrua både i elva og langs land, og i tillegg står et midlertidig fundament for kran i elva. Lektere slepes med ujevne mellomrom på strekningen mellom brua og riggområdet på Holmennokken.

Selv om det er et mål om å holde elva åpen for ferdsel gjennom hele bybrua-prosjektet, slik at både småbåter, kajakker og lignende kan passere, vil åpen farled kunne variere i løpet av sesongen.

Tydelig skilting

Passasjen vil vises med tydelige skilt både på oppstrøms og nedstrøms side av  den midlertidige brua. Vi ber derfor om at alle som ferdes på elva om å være ekstra årvåkne og holde avstand til pågående arbeider og fortøyninger. Det er viktig å holde lav fart og passere effektivt forbi slik at arbeidene ikke hindres unødvendig.

Ved behov vil det brukes vaktbåt for å sørge for trygg ferdsel forbi anleggsstedet. Vaktbåten vil også ha som oppgave å sørge for å følge opp at småbåter, kajakker og lignende fjerner seg fra området når lektere skal flyttes mellom brustedet og riggområdet på Holmennokken.

Dette er for alles sikkerhet.

bilde av midlertidig gang og sykkelbru tatt fra øvre strandgate
Det gule skiltet på brua viser mellom hvilke brupilarer det er åpent.

Dersom farleden stenges

Det er et mål å holde seilingsled åpen gjennom hele prosjektet, men det kan være aktuelt å innføre puljevis passering under spesielle operasjoner. Dette avtales fortløpende med havnemyndighet.

Dersom det blir begrensning av mer langvarig art, for eksempel timer eller dager, vil informasjon komme om det her.

Det er da skilt oppstrøms og nedstrøms som opplyser om at farvannet er stengt.

Elv med en brygge og et blått skilt på høydesiden og anleggsarbeider med bygging av ny bru i bakgrunnen.
ER SKILTET: Det vil være skilt både oppstrøms og nedstrøms som opplyser om at bruarbeid pågår, samt at farvannet er stengt.

Fortøyning forbudt

I området med anleggsarbeider eller hvor lektere manøvreres er det av sikkerhetshensyn skiltet med fortøyning forbudt.

Eventuelle fortøyde båter uten eier til stede, vil måtte fjernes/taues vekk ved behov og på eiers risiko og regning.

Er det spørsmål som ikke besvares på kommunens nettside om bybrua, kan prosjektleder Maria Algers Bakken kontaktes: