Her ligger den nye Bybrua

Stål er stål eller…? Nei, ikke helt. Når Drammen kommune trenger 1250 tonn stål til den nye Bybrua, er det viktig at alt stålet fra fabrikken er på stell.

Sist endret:

Stålmaterialene som skal brukes på brua ligger nå klart for produksjonsstart på verkstedet til PORR Stahl- und Systembau i Elster i Tyskland. Plate på plate (228 stykker) ligger oppå hverandre på den store fabrikken ti mil sør for Berlin. I løpet av høsten kommer de første delene av brua til Drammen. Stålet skal brukes i bruoverbygningen når den nye brua skal bygges over Drammenselva.

Maria Algers Bakken, Drammen kommunes prosjektleder for Bybrua, representanter fra hovedentreprenøren PNC og rådgiver fra Degree of Freedom har vært i Tyskland for å inspisere verkstedet og materialene til den nye Bybrua. Stålinspektør Paul Sutherland fra Wales var også med i reisefølget.

te menn med gule vester i fabrikkhallen i Tyskland
Georg Ebner (PORR Bau Østerrike), stålinspektør Paul Sutherland fra Wales og Alejandro Clemente (Degree of Freedom) var med på besøket på fabrikken i Tyskland.

Stålsertifikat

Maria Algers Bakken forteller at alle stålplatene har et ID-nummer og er i tillegg merket med et sporingsnummer slik at alle platene skal kunne spores til et sertifikat, eller godkjenning.

– Når hver plate kuttes i mindre deler, ID-merkes disse for å ha kontroll på hvor det skal være på brua, forklarer Algers Bakken.

Det er egne programmerte roboter som skjærer ut de ulike delene, så sveises de sammen til større kasser, eller segmenter, før de males. Etter hvert vil altså rundt tredve ståldeler fra de 228 platene fra fabrikken i Elster komme til Drammen.

– Første leveransen, i september, kommer trolig som spesialtransport på trailer til Strømsø, mens de fleste elementene til brua vil komme inn Drammensfjorden på båt en gang i vinter, forteller Algers Bakken.

en robot som kutter stål
en svær robot som kutter opp stålet i mindre deler
Programerte roboter skjærer ut de ulike delene før de sendes til Norge og Drammen.

Ser bra ut

Både stålinspektør Paul Sutherland, representantene fra PNC og Algers Bakken var fornøyde med det de så i Tyskland. Verkstedsfasilitetene så bra ut og det er god kapasitet på verkstedet – noe som er viktig å se på når de er på omvisning.  

Inspektører både fra entreprenøren og Drammen kommune planlegger videre flere besøk på fabrikken under produksjon, slik at mulige feil blir fanget opp og rettet før elementene kommer til Drammen.

– Det blir spennende å se stålet ankomme Drammen, sier Algers Bakken.

Hun påpeker at de første to bjelkene, som er på 28 meter og veier 27 tonn, kommer til den delen av Bybrua som Bane NOR bygger. De første bjelkene til Bane NOR kommer i september, mens de første som hører til kommunens del av Bybrua trolig kommer i februar neste år.

Dame med hjelm og briller i et stort  verksted
BEFARING: Maria Algers Bakken, prosjektleder for Bybrua, på verkstedsbesøk i Tyskland.