Et godt sted å leve

Se hvordan Drammen kommune jobber for å oppfylle visjonen i kommuneplanens samfunnsdel om å gjøre drammenssamfunnet til Et godt sted å leve.

God oppvekst og godt liv

Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet.

Klima- og miljøvennlig utvikling

Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.
Klimafestival i Drammen
Klimafestival i Drammen
Sist endret: 10.01.2023
Har fått støtte til å teste ut utslippsfri anleggsplass
Har fått støtte til å teste ut utslippsfri anleggsplass
Sist endret: 21.12.2022
Klima-sølv til Drammen og Tønsberg
Klima-sølv til Drammen og Tønsberg
Sist endret: 25.11.2022
Sammen for en renere Drammenselv
Sammen for en renere Drammenselv
Sist endret: 12.10.2022

Omstillingsdyktig næringsliv

Drammen er et næringssentrum.

Attraktive byer og tettsteder

Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt.

Mangfold og inkludering

Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og opplever mestring.
Åpnet utstyrslokale for barn og unge
Åpnet utstyrslokale for barn og unge
Sist endret: 14.10.2022
Globusfestivalen arrangeres på Knutepunkt Strømsø
Globusfestivalen arrangeres på Knutepunkt Strømsø
Sist endret: 21.09.2022
Hold ledelinjene fri for hindringer
Hold ledelinjene fri for hindringer
Sist endret: 12.07.2022
Lærer om å ta egne valg
Lærer om å ta egne valg
Sist endret: 21.06.2022

Deltakende innbyggere

I Drammen skaper vi framtida sammen.