Et godt sted å leve

Se hvordan Drammen kommune jobber for å oppfylle visjonen i kommuneplanens samfunnsdel om å gjøre drammenssamfunnet til Et godt sted å leve.

God oppvekst og godt liv

Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet.
Vil være en som Norge trenger
Vil være en som Norge trenger
Sist endret: 24.02.2023
Må finne gode løsninger sammen
Må finne gode løsninger sammen
Sist endret: 03.03.2023
Nytt kommuneombud på plass
Nytt kommuneombud på plass
Sist endret: 20.01.2023
Flere kulturskole-tilbud i nærmiljøene
Flere kulturskole-tilbud i nærmiljøene
Sist endret: 21.12.2022

Klima- og miljøvennlig utvikling

Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.
Slik skal klimagassene reduseres
Slik skal klimagassene reduseres
Sist endret: 26.05.2023
Samarbeidet om felles renseløsning er i gang
Samarbeidet om felles renseløsning er i gang
Sist endret: 20.04.2023
Handlingsplan for plast
Handlingsplan for plast
Sist endret: 18.04.2023
Bli med på vårrydding
Bli med på vårrydding
Sist endret: 14.04.2023

Omstillingsdyktig næringsliv

Drammen er et næringssentrum.

Attraktive byer og tettsteder

Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt.

Mangfold og inkludering

Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og opplever mestring.