Et godt sted å leve

Se hvordan Drammen kommune jobber for å oppfylle visjonen i kommuneplanens samfunnsdel om å gjøre drammenssamfunnet til Et godt sted å leve.

God oppvekst og godt liv

Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet.
De viktige fastlegene
De viktige fastlegene
Sist endret: 05.12.2023
Rekordmange elever med i teknologi-turnering
Rekordmange elever med i teknologi-turnering
Sist endret: 27.10.2023
Gir gratis sykkelservice på skolene
Gir gratis sykkelservice på skolene
Sist endret: 23.10.2023
Årets lærlingkull på plass
Årets lærlingkull på plass
Sist endret: 31.07.2023

Klima- og miljøvennlig utvikling

Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.
Bli med å redde naturmangfoldet
Bli med å redde naturmangfoldet
Sist endret: 27.06.2023
En ny epoke for havna og dens utvikling
En ny epoke for havna og dens utvikling
Sist endret: 21.06.2023
Ny sykkelvei med grønn anleggsdrift
Ny sykkelvei med grønn anleggsdrift
Sist endret: 20.06.2023
Slik skal klimagassene reduseres
Slik skal klimagassene reduseres
Sist endret: 26.05.2023

Omstillingsdyktig næringsliv

Drammen er et næringssentrum.
En ny epoke for havna og dens utvikling
En ny epoke for havna og dens utvikling
Sist endret: 21.06.2023
Eierne vedtok fusjon
Eierne vedtok fusjon
Sist endret: 20.09.2022
Drammen klatrer på listen i kommune-NM
Drammen klatrer på listen i kommune-NM
Sist endret: 08.09.2022
Samarbeidsarenaen Drammensregionen etablert
Samarbeidsarenaen Drammensregionen etablert
Sist endret: 20.04.2022

Attraktive byer og tettsteder

Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt.
Løft blikket og se all kunsten vår
Løft blikket og se all kunsten vår
Sist endret: 27.11.2023
Her kan du stå på skøyter
Her kan du stå på skøyter
Sist endret: 24.11.2023
Ordføreren deltok på juletre-tradisjon
Ordføreren deltok på juletre-tradisjon
Sist endret: 15.11.2023
Klatrer på kommunebarometeret
Klatrer på kommunebarometeret
Sist endret: 24.10.2023

Mangfold og inkludering

Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og opplever mestring.

Deltakende innbyggere

I Drammen skaper vi framtida sammen.