Et godt sted å leve

Se hvordan Drammen kommune jobber for å oppfylle visjonen i kommuneplanens samfunnsdel om å gjøre drammenssamfunnet til Et godt sted å leve.

God oppvekst og godt liv

Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet.
1,7 millioner til aktiviteter for barn og unge
Sist endret: 29.09.2022
Hopper i havet i skoletiden
Sist endret: 26.09.2022
Her får elevene servert skolemat hver uke
Sist endret: 23.09.2022
Barnehager en del av Kunst rett vest
Sist endret: 22.09.2022

Klima- og miljøvennlig utvikling

Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.
Små reparasjoner - store gleder
Sist endret: 22.09.2022
Mottok pris for grønne innkjøp
Sist endret: 02.09.2022
Har kartlagt områder med miljøgifter i Drammensfjorden
Sist endret: 22.08.2022
Rød løper for syklistene
Sist endret: 18.07.2022

Omstillingsdyktig næringsliv

Drammen er et næringssentrum.

Attraktive byer og tettsteder

Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt.
Hopper i havet i skoletiden
Sist endret: 26.09.2022
Utbedring av skiløypa langs Tverkenveien
Sist endret: 22.09.2022
Barnehager en del av Kunst rett vest
Sist endret: 22.09.2022
Sommerlykke på sommerskolen
Sist endret: 12.08.2022

Mangfold og inkludering

Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og opplever mestring.

Deltakende innbyggere

I Drammen skaper vi framtida sammen.
Vil du bidra til utvikling av eget nærmiljø?
Sist endret: 23.09.2022
Kastfeltet på Strømsø - hva skal det brukes til?
Sist endret: 15.09.2022
Lærer om å ta egne valg
Sist endret: 21.06.2022
Kommunen får bydelsmødre
Sist endret: 04.05.2022