Tett oppfølging av nyutdannede

Overgangen fra fagbøker og teori til et klasserom fullt av elever har vært stor for nyutdannede Shivani Sangar Sharma. Heldigvis har hun en veileder ved sin side, slik som alle nyutdannede lærere i Drammensskolen har.

Sist endret:

– Jeg får veiledning og råd om ting jeg ikke har fått dekket i utdanningen. Dette er veldig viktig og veldig bra, og noe jeg får stort utbytte av, forteller Shivani Sangar Sharma, som jobber sitt første år som lærer på Svensedammen skole på Konnerud.

Hun forteller om ordningen med veileder, eller profesjonsveileder som det også kalles i Drammen kommune. En ordning hun er glad for at fins på hennes arbeidsplass.

– Dette er en oppfølgingsordning for at nyutdannede skal ha en fast person de kan forholde seg til. Det handler om faglige spørsmål, men også om praktiske og administrative oppgaver som må læres, forklarer Vibeke Nordby Skattenborg.

Skattenborg har jobbet som lærer i 15 år, og er nå profesjonsveileder for Shivani Sangar Sharma. Hun er en av mange erfarne lærere rundt i Drammensskolen som jobber for at nyutdannede, som Sangar Sharma, skal få en så trygg og god start i yrkeslivet som mulig.

Portrett av en dame med mørk hår og lys grønn strikkejakke.
GLAD FOR VEILEDNING: Nyutdannede Shivani Sangar Sharma er glad for at hun har en veileder hun alltid kan spørre om råd.

Et nasjonalt krav

Er man nyutdannet lærer er det et nasjonalt krav at man følges opp og får veiledning de første to årene. Hvordan det organiseres, er opp til hver enkelt kommune.

I Drammen kommune har det vært jobbet systematisk med veiledning av nyutdannede lærere i flere år. Nå er det laget regler som skal sikre lik praksis, slik at alle nyutdannede lærere blant annet har en dedikert profesjonsveileder.

– Det er mange situasjoner man aldri har vært i når man kommer inn som nyutdannet. Det å kunne ha en å henvende seg til og spørre om råd og hvordan ting gjøres, uansett om det er stort eller smått, er utrolig fint. Veilederne er der for hjelpe når det trengs, sier Sangar Sharma.

Hun forteller at de blant annet har hatt samtaler rundt klasseledelse, hvordan håndtere konkrete situasjoner i klasserommet og rundt tilpasset opplæring, både når det kommer til de svake elevene og de sterke elevene.

Da har det vært godt å prate med Vibeke. Det gir en trygghet.

Shivani Sangar Sharma

I tillegg til mye løpende dialog i hverdagen, har de to en fast halvtime hver uke der de går gjennom ulike ting de to har notert seg på blokka.

En dame sitter foran en pc og får veiledning av en annen dame som står ved siden av henne. De to ser på hverandre.
IMPONERT: Vibeke Nordby Skattenborg (t.h) er imponert over Shivani Sangar Sharma klasseledelse og hvordan hun har gått inn i lærerjobben.

Begge lærer av det

Vibeke Nordby Skattenborg er glad for at Drammen kommune praktiserer en slik ordning. Hun mener det er nyttig for dem begge.

– Jeg synes det er veldig gøy å veilede nyutdannede lærere. Shivani kommer med ny kunnskap fra fersk utdannelse, så jeg får mye ut av det selv. Jeg lærer mye, sier Nordby Skattenborg.

Shivani kommer også inn med entusiasme, engasjement og motivasjon som smitter over.

Vibeke Nordby Skattenborg

Nyutdannede deler erfaringer

I tillegg til veilederordningen, arrangeres det også en rekke nettverkssamlinger for nyutdannede ansatte i Drammensskolen. Første året som nyutdannet har de fem samlinger i året, og andre året møtes de tre ganger.  

Hver samling har ulike aktuelle temaer. Det kan for eksempel handle om hjem-skole samarbeid, gjennomføring av foreldremøter eller klasseromsledelse. På samlingene er det både fagfolk fra Drammen kommune, men også eksterne foredragsholdere.  

– Vi jobber både teoretisk og praktisk, og vi jobber med konkrete eksempler som kan oppstå i skolehverdagen, forteller Sangar Sharma, og tilføyer at temaene oppleves relevant og nyttige når man er fersk i læreryrket.

– Også er det så fint å møte andre nyutdannede på disse samlingene. Det å snakke om erfaringer og opplevelser som vi har i hverdagen er veldig nyttig.