Løft blikket og se all kunsten vår

I Drammen kommune har vi et tusentalls ulike kunstverk ute i det offentlige rom. Det er dine og mine og våre kunstverk. Nå er det aller meste registrert. Løft blikket og se hva vi eier!

Sist endret:

Kunst i offentlig rom - ja, det høres kanskje kjedelig og kommunalt ut. Men det handler faktisk om all den profesjonelle kunsten om fins på offentlige arenaer; i og på bygninger, anlegg, by- og uterom – ja, der folk ferdes og møtes, både inne og ute.

– Dette er den kunsten vi omgir oss med hver dag. Det er blant annet gatekunst i underganger, skulpturer langs elva eller på torg, det er bildekunst i barnehager eller vevde tepper i skolebygg, sier Karianne Helen Sand, rådgiver i kunst og kulturarv i Drammen kommune.

Til å bli glad av

Hun oppfordrer innbyggere i kommunen å løfte blikket og bli bevisst på omgivelsene rundt oss. For det er mye kunst i kommunen det er verdt å ta en ekstra titt.

Det er kunst som utfordrer oss. Kunst man kan stoppe opp å se på, ta et pust i bakken og reflektere over. Og kunst man kan bli glad av.

Karianne Helen Sand

Sand kunne nevnt veldig mange kunstverk som man burde se og oppleve i Drammen kommune. Men gjennom hele desember får du smakebiter av det Drammen kommune har å by på. 

Et nonfigurativt bilde i oransje, hvitt, svart og grått. Henger på veggen med noen blader fra en blomst foran.
NNONFIGURATIV: Gunnar S. Gundersen (1921 – 1983) var en pioner innen nonfigurativ norsk kunst, og er av mange regnet som en av etterkrigstidens mest betydelige og markante norske malere. Bildet er i Drammen kommunes eie.

Tas vare på

Helt fra Drammen ble én ny stor kommune i 2020 har ansatte i avdeling kunst – og kulturarv jobbet for å få registrert all kunst som er i kommunenes eie. Veldig mye var allerede registrert, men etter sammenslåingen er det nå sørget for at kunsten fra alle de tre gamle kommunene er registrert.

Og i tiden fremover skal all kunsten og alle samlingene av kunst kommunen eier forvaltes etter gitte retningslinjer. Bygninger og uteområder i Drammen kommune har kunstverk som representerer økonomiske og visuelle verdier.

Dette skal kommunen ivareta på en slik måte at det ikke skjer noen form for verdiforringelse, derfor er det utarbeidet en håndbok med retningslinjer for ivaretakelse av kunst i Drammen kommunes eie.

Utarbeidelsen av denne håndboken er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel og i temaplanen for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet. All kunst i kommunenes eie skal registreres i et arkiveringssystem, og samlingen av kunst skal forvaltes etter gitte retningslinjer i denne håndboken.

Dette skal bidra med å sikre god standard og kvalitet på forvaltningen av all kunst i Drammen kommune. Den enkelte virksomhet har nå stedsansvarlig kontaktperson som har ansvar for å følge opp.

Ordningen med kunst i offentlige rom er en del av den nasjonale kunstpolitikken, og det er en betegnelse på et fagområde innenfor det profesjonelle kunstfeltet.

Gatekustverk med bilde av en liten gråtende gutt og en viking.
GATEKUNST: Ugangprosjektet , med Eric Ness Christiansen i spissen, sørget for at Drammen ble satt på gatekunst-kartet. Dette kunstverket av Telmo Miel ble malt på en vegg på Strømsø.