En fulltreffer: Marienlystfestivalen

Det kryr av folk i sola på kunstgressbanen på Marienlyst. Det er fotballglede, vinnervilje, harde skudd, taklinger og mye latter ute på matta. Her heier 150 personer på hverandre på banen – og i livet ellers – under Marienlystfestivalen denne uka.

Sist endret:

Knut Lund Olstad og Matthew Rea er initiativtakerne bak Marienlystfestivalen, en idrettsfestival for voksne med utfordringer innen psykisk helse og rus.

Det er hele 14 lag som stiller på festivalens aller første dag, noensinne.

Lagene består av medmennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, det er ledere og ansatte innenfor virksomheter med tilbud til akkurat den gruppen – og det er et eget lag med helsepolitikere som svetter rundt på banen.

Det er også deltagere fra nabokommuner som Modum og Bærum, og målet er at dette skal bli en festival for hele Østlandet.

Bilde viser et oversiktbilde over kunstgressbanen på Marienlyst. Det er mange fotballspillere som spiller kamp.
FOLKSOMT: Det var folksomt på kunstgressbanen ved Marienlyst stadion da Marienlystfestivalen ble arrangert for første gang.

Knut Lund Olstad og Matthew Rea stiftet foreningen Marienlystfestivalen i oktober 2022. De brenner for fysisk aktivitet og mestring i behandlingen av psykiske utfordringer innenfor psykisk helse og rus.

– Det er kjent at personer med utfordringer innen helse og rus har en forventet levealder 15–20 år kortere enn normalbefolkningen. Det skyldes hovedsakelig hjerte- og karlidelser, og ulike livsstilsfaktorer. Vårt mål er at Marienlystfestivalen kan bidra til at flere kan gjøre livsstilsendringer, og være mer fysisk aktive, forteller Lund Olstad, som til daglig jobber i psykisk helse og rus i kommunen.

Bilde av de to initiativtakerne til Marienlystfestivalen. Bak dem er kunstgressbanen på Marienlyst.
FESTIVALGENERALER: Det er Knut Lund Olstad (t.v) og Matthew Rea som er initiativtakerne til Marienlystfestivalen. Festivalen arrangeres for første gang i år og er en idrettsfestival for voksne med utfordringer innen psykisk helse og rus.

Et godt sted å leve

Drammen kommunes visjon «Et godt sted å leve» er også Marienlystfestivalen sitt mål. De ønsker allerede neste år å utvide tilbudet med flere idrettsgrener som innebandy, ski og inneturnering i fotball. Og ut fra dagens oppmøte, er det ingen tvil om at dette er et etterlengtet tilbud.

– Vi har sett at det over tid har blitt færre og færre arrangementer av denne type for voksne, og ønsket å gjøre noe med det. Responsen for dette arrangementet har vært helt super og det har vært masse interesse, sier Mattew Rea.

Bilde av tre jenter som går på Drammen vgs, sammen med initiativtakerne til Marienlystfestivalen. Bak den er kunstgressbanen på Marienlyst.
KLARE TIL IDRETTSFESTIVAL:Elever ved toppidrett på Drammen videregående skole hjelper til med gjennomføringen av arrangementet. – Vi passer på at alt går bra, sitter i sekretariatet og er dommere, forteller (f.v) Anastasia Nikolic, Linn Engan og Ninni Bjørsom. Her er de klare til innsats rett før festivalen startet, sammen med initiativtakerne Knut Lund Olstad (i midten) og Matthew Rea.

Årets festival er et bredt samarbeid mellom blant annet Drammen kommune, Drammen eiendom, elever ved toppidrett på Drammen vgs., virksomhet psykisk helse og rus, private aktører og mye frivillighet og veldedighet.

I Danmark er tilsvarende arrangement drevet av det danske idrettsforbundet.

– Vi ønsker også at det løftes opp på det nivået i Norge. All forskning tilsier at fysisk aktivitet har stor betydning for psykisk helse – og dette håper vi bare er starten, sier initiativtakerne.

– Deilig å tenke på noe annet

Cyprian Patryk Derda synes det godt å ha noe å se fram til, ha noen å trene med og et mål å jobbe mot, i tillegg til deltagelsen på festivalen.

– Det er veldig fint å gjøre noe annet en dag. Andre problemer forsvinner. Og når kondisjonen styrkes, så roer det også sinnet, forteller han.

Virksomhetsleder i rus og psykisk helse, Øyvind Schefte, er også strålende fornøyd med dagen.

– Dette er en knallsuksess og kommunens visjon i praksis! Jeg håper dette er starten på noe som virkelig kan bli stort. Det er så gøy å se at det er så mange her! Og ikke minst at det er brukere, ansatte og ledere sammen i blanda lag. At det også er kommunestyrepolitikere som er her og spiller, er fint å se. All ære til initiativtakerne, sier Schefte som lattermild forteller at han er gjennomsvett til tross for at han var målvakt.

Det blir tatt et straffespark i fotball. Ballen ser ut til å være på vei mot mål.
Virksomhetsleder for rus og psykisk helse, Øyvind Schefte, tester målvaktsferdighetene mot Cyprian Patryk Derda.

Politikere på ballen

– Husk at det er lov å spille ballen tverrpolitisk! roper lagleder og kommunestyrepolitiker, Kristin Moe Surlien (H), til laget sitt.

Utpå banen løper et knippe kommunestyrepolitikere og gjør sitt aller beste, til tross for at både ballfølelse og kondisen påstås å ha vært bedre før.

Politikerne har stilt opp på lagbilde sammen med initiativtakerne til Marienlystfestivalen.
Politiker Kristin Moe Surlien (H) tar bilde av laget hun skal være lagleder og motivator for. Med på bildet er også initiativtakerne til festivalen. Bak fra venstre: Herman Ekle Lund (V), Kjell Arne Hermansen (H), Kristin Løvaas Gjerde (FrP), Eivind Knudsen (Ap), arrangør Mattew Rea og Knut Lund Olstad. Foran fra venstre: Billy Taranger (KrF), Knut Falck Bergan (Frp) og Ulf Erik Knudsen (FrP). Målvakt Falck Bergan håper de andre på laget vil stå på for at han ikke skal få en alt for vanskelig jobb i mål. – Tenk på meg som må stole på en politiker! spøker målvakt Bergan til latter fra de andre på laget.

Vanligvis møtes de i kommunestyresalen og flere sitter i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg.

Leder av utvalget, Eivind Knudsen, synes det er et viktig arrangement å støtte opp om:

– Det er viktig å sette fokus på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, sier han, og fortsetter: Det er godt å se at det er mange samarbeidspartnere innenfor psykisk helse og rus her. Forhåpentligvis skaper det grunnlag for enda mer samarbeid i framtida, sier han.

– Vi lærer av hverandre

Midt utpå banen, mellom alle fotballspillerne, finner vi også en rekke utstillere. Både private og kommunale virksomheter viser fram sitt tilbud.

Rask psykisk helsehjelp er en av utstillerne og er representert ved Vivi Kalmo og Nina Renee Wiulsrud. De ønsker å vise fram tilbudet de har hos seg – og ikke minst komme i kontakt med både personer de kan hjelpe og få overblikk over andre tilbud som finnes.  

– Alle mennesker har en psykisk helse, og psykisk uhelse kan forekomme i alles liv. Du kan komme til oss uten en diagnose. Om du har angst, uro, søvnvansker eller lurer på om du burde sykmeldes, er det bare å ta kontakt. Vi får ca. 1200 henvendelser i året, så du er ikke alene, sier Vivi Kalmo.

De er også veldig fornøyd med at det er andre tilbydere til stede som viser fram sine tilbud.

– Bare på denne korte tida har vi snakket med flere andre tilbydere av tjenester som personer med psykiske utfordringer eller rus kan bruke. Det er fint for oss å få mer oversikt over hva som finnes også. Vi lærer om – og av – hverandre, forteller Kalmo.

To ansatte i Rask psykisk helsehjelp står foran en roll up som sier noe om hva de kan tilby.
RASK PSYKISK HELSEHJELP: Rask psykisk helsehjelp var til stede på Marienlystfestivalen for å vise fram sitt tilbud. Her representert ved Vivi Kalmo og Nina Renee Wiulsrud.