«Gutta leser!» – Et spennende leseprosjekt

Jørgen, kan jeg låne en bok?! Jørgen, kan jeg låne denne også? Spørsmålene til skolebibliotekar Jørgen Jor Gromstad kommer flyvende gjennom lufta på biblioteket på Fjell skole.

Sist endret:

Jørgen smiler, og sier:

– Sånn var det ikke da vi starta opp.

Jørgen Jor Gromstad er den kreative hjernen bak prosjektet Gutta leser! som startet som en pilot på Fjell skole, og som denne høsten også skal utvides til Bragernes skole og Steinberg skole.

Skolebibliotekar Jørgen Gromstad viser hvilke bøker gutta har lest. Bak ham står gutta med ryggen til kameraet og leter etter nye bøker i bokhylla på biblioteket.
Skolebibliotekar Jørgen Gromstad har fått midler til å utvide sitt Gutta leser!-prosjekt etter at første "kull" nå er ferdige. Her viser han fram hvilke bøker gutta har lest og som har vært veien inn til økt leselyst og økt mestring.

Prosjektet har tatt for seg åtte lesesvake gutter på 6. trinn som gjennom Jørgen sitt prosjekt har fått opp leselysten, leseferdighetene og ikke minst selvtilliten.

Drammen kommune har et klart mål om å øke leselysten blant barn i barneskolen. Prosjektet Gutta leser! er en del av denne satsingen. Jørgen fikk ideen til prosjektet da han startet som skolebibliotekar på Fjell skole våren 2022, et lavterskel-tilbud som ikke skulle koste hverken skolen eller biblioteket all verden. 

En gutt vi ikke ser ansiktet til holder opp en svart t-skjorte med gul skrift og et bilde av et dødningshodet. PÅ t-skjerta står det "Gutta leser! Fjell skole 2022"
Alle gutta i Gutta leser-klubben fikk utdelt t-skjorte ved oppstart.

Målet er å løfte barn på mellomtrinnet som leser minst på fritiden og har svak lesekondisjon. Dette vil på sikt bidra til økt deltakelse i samfunnet, utjevning av sosiale forskjeller og forebygging av utenforskap.

Midlene til utvidelse av prosjektet ble skaffet gjennom Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler og skal brukes høsten 2023 og våren 2024.

– Å kunne lese bra, handler ikke bare om å kunne lese bøker med spennende historier, men det er inngangsporten til å lykkes i de fleste fag. Hvis du skal lykkes i matematikk, må du også kunne lese og forstå oppgaven for å kunne løse den, forteller skolebibliotekaren.

Fotball og lesing

Jørgen har bevisst lagt opp timene i leseprosjektet på en annen måte enn en vanlig skoletime. De har møttes i skoletida, og biblioteket har vært basen, men innholdet i timene ligner ikke en vanlig skoletime.

Gutta i prosjektet startet med å lese tegneseriebøker, og de fikk velge blant et utvalgte bøker som Jørgen hadde plukket ut på forhånd. Urban Legend, Ragnarok, Elastico og Tåke over Svartøy har stått på agendaen. 

Belønninger har vært en viktig motivasjonsfaktor for å øke leselysten og viljen til å lese:

– Vi har hatt saft og noe å spise hver gang. Vi kobler også på noe fysisk aktivitet for å variere, for eksempel jobbet gutta med å øve på elastico-finta til Ronaldinho da de leste tegneserien Elastico av Michael Stilson. Belønning har vært en viktig motivasjon for å få opp lysta og viljen til å lese, forteller Jørgen.

– Før likte jeg ikke å lese, men nå har jeg blitt bedre. Jeg kan lese en hel bok, forteller en av gutta.

Stor stas var det også da Jørgen kunne overraske gutta med en videohilsen fra forfatteren av boka Elastico – en bok som mange av gutta likte veldig godt. Avslutningsturen var det også sus over. Turen gikk til Deichmanske bibliotek i Oslo.

– Det var en million bøker der! Vi spiste sushi og lånte bøker, forteller de ivrig.

Positiv holdningsendring til lesing

Etter endt prosjektperiode forteller Jørgen om en positiv holdningsendring blant gutta. Nå ønsker de å låne bøker selv, noe som var helt utenkelig tidligere.

De har også bedre konsentrasjon, og klarer å sette ord på det de har lest og fortelle andre om handlingen i boka, forteller Jørgen. Akkurat det ble satt skikkelig på prøve, da gutta skulle presentere en bok de hadde lest for resten av klassen.

Bildet viser en håndskrevet lapp som er skrevet av en 6.klassing som deltok i leseprosjektet. På lappen står det: Hva er meningen med gutta leser? Vi fikk lese og det var gøy. Vi skulle presentere bøkene foran klassen.
Gutta skulle fortelle om prosjektet foran hele skolen på sommeravslutningen. De hadde forberedt seg på forhånd.

– Det var litt flaut, men også gøy. Og så var det mange som ville låne boka etterpå, smiler en av gutta.

Ønsker å jobbe ut en ny metodikk

Prosjektet Gutta leser! har vært Jørgens egen idé. Han understreker viktigheten av et nært samarbeid mellom skolen og biblioteket for å lykkes.

– Jeg opplevde at både rektor og avdelingsleder heiet på prosjektet og la til rette for at det skulle lykkes. Det er helt avgjørende for at det skal fungere, sier Jørgen.

Nå som første prosjektperiode er over, og første "kull" er ferdig, ønsker Jørgen å utvikle prosjektet videre. Det har han altså fått midler til. Målet er å utvikle en metodikk eller en håndbok for hvordan øke leselysten gjennom et tett samarbeid mellom skole og skolebibliotek.

I tillegg er Gutta leser! et flerårig prosjekt som vil skifte ut deltakerne hvert skoleår og fokusere på mellomtrinnet, spesielt 5. og 6. trinn.

Utvelgelsen av deltakerne vil også ta hensyn til nasjonale prøver i lesing på 5. trinn for å finne de mest aktuelle kandidatene.

Når skolen starter opp igjen, tar Jørgen en ny gruppe 6. klassinger under sine vinger. Han skal også fungere som mentor for de som starter opp prosjektet på Bragernes skole og Steinberg skole.