Meddommer

Vi har rekruttert de meddommerne vi trenger for denne perioden. Ta likevel kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste. Ny informasjon vil bli lagt ut i forkant av neste valg, våren 2024.

Hva er en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Disse oppgavene har en meddommer

Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Drammen tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Drammen kommune. Noen av disse kravene er at:

  • du er folkeregistrert i Drammen kommune
  • du er over 21 år og under 70 år når valget foretas
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

 

Hvordan bli meddommer?

Meddommere rekrutteres av kommunen. Vi har rekruttert de meddommerne vi trenger for denne perioden. Ta likevel kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste. Ny informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside i forkant av neste valg som er våren 2024.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til politikerpost@drammen.kommune.no